Ha-Bo-Na korpset fra Sarpsborg på Korpsfest 2022. Foto: Feber film

Nye tall: Korps er populært

2022 har vært året korpsene har tatt tilbake aktiviteten etter to år med pandemi. Med en økning på nesten 4% i medlemstall, nærmer vi oss nivået på antall medlemmer før pandemien.

– Dette er en stor inspirasjon for oss, og vi opplever at stadig flere har fått interesse for å spille et instrument. Dette har igjen ført til en vekst både i antall korps og flere musikanter og drillere, sier president i Norges Musikkorps Forbund, Rita Hirsum Lystad.

Noen nøkkeltall:

 • Største veksten på 2000-tallet (3.45 %)
 • Økning på 1943 medlemmer
 • Økning for andre år på rad
 • Økning i alle alderskategorier
 • Vi styrker andelen medlemmer under 26 år
 • Største veksten på 2000-tallet (3.45 %)
 • Vekst blant drillmedlemmer på over 4 %
 • Prosentvis størst vekst i Nord-Norge
 • Antallsmessig størst vekst på Østlandet
 • Oslo er den kommunen med sterkest vekst
 • 58238 medlemmer

Fellesskap og utvikling gir fremgang

– Vi jobber daglig for å formidle viktigheten av korps som en byggestein for musikalsk utvikling, og for norsk kultur. Mange kjente artister startet sin musikalske karriere i skolekorps, deriblant Jarle Bernhoft, Trygve Skaug, og Astrid S. Det å spille i korps bidrar til dannelse, mestringsfølelse og inkludering, sier generalsekretær Kjersti Tubaas.

Etter pandemi og samfunnstopp har organisasjonen vokst, og stadig flere har fått interesse for å spille et instrument. Dette har ført til en generell vekst i antall korps og korpsstørrelse. Dette viser at Norsk musikk- og kulturinteresse er i stadig økning, og at organisasjoner innenfor dette feltet har en viktigere samfunnsrolle nå enn de noen gang har hatt. Ved hjelp av gode rekrutteringstiltak og fantastiske frivillige og foreldre som står på for å løfte barn og unges fritidstilbud, er denne økningen en trend vi ser for oss at kan fortsette.

Varme verdier

Rita Hirsum Lystad mener at vi i løpet av de siste tre årene har fått en påminnelse om hvor viktig det er med fellesskap:

– Det å være en del av noe større enn seg selv bidrar til personlig utvikling og økt folkehelse. Korpsmiljøet er en perfekt arena for dette, og dette tror vi er en medvirkende årsak til den gode veksten i medlemstallene. Våre verdier er sentrale i vårt arbeid; fellesskap, trygghet, mestring og utvikling. Det er dette som skal bidra til at korps utvikler seg og at frivilligheten rundt korps vokser seg sterk.

Lokalt engasjement gir resultater

Medlemstallene viser at korpsene har gjort en solid innsats når det kommer til rekruttering.

– Vi vil gjerne berømme den innsatsen som gjøres over hele landet. Det er der interessen skapes og er med å sørge for et sterkt kulturtilbud lokalt, sier Tubaas.

Vi har lagt ved en kommunegenerator, der det er mulig å søke på den kommunen dere er mest interessert i.

Litt om  Norges Musikkorps Forbund:

 • Stiftet i 1918
 • Består av 58238 medlemmer fordelt på 1602 korps
 • Organisasjon for musikkorps og korpsdrill
 • Norges største kulturinstitusjon
 • Jobber faglig og organisatorisk for å styrke det enkelte korps
 • Høyt fokus på rekruttering, ungdomsarbeid og inkludering

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *