Regjeringen gjør Norge til europamester i skatt

Bengt Rune Strifeldt, FrP, Finnmark
Fremskrittspartiet, Sør-Trøndelag

Vi liker at Norge gjør det bra i sport, og noen har tidligere uttalt at «det er typisk norsk å være god». Det er stor stas når nordmenn vinner gull i et EM. Hvis skattelegging hadde vært en idrettsgren skulle vi gratulert regjeringen Støre og finansminister Vedum som europamestere i økte skatter og avgifter. De ville fått en fin pokal til kontoret sitt. Norge ligger nå nemlig på topp i Europa i skattlegging av næringslivet.

Av: Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiets medlemmer i Stortingets næringskomité

Beskatningen av norske selskap og eiere gjennom selskapsskatt og utbytteskatt setter Norge på tredjeplass blant de europeiske OECD-landene, bare slått av Danmark og Irland. Legger vi til formuesskatten, som bare Norge og Sveits har, rykker vi fra resten av feltet. Det norske skatteregimet gjør Norge til europamester i næringsbeskatning i 2023.

Det er ingen tvil om at det er Støre-regjeringen som må ta æren. Den har økt både utbytteskatten og formuesskatten etter at den tiltrådte i 2021, og innførte lakseskatten i år – med tilbakevirkende kraft. Støre-regjeringen er blitt historisk for skatteløftet på svimlende 42,8 milliarder kroner i 2023. De har til og med overgått partiet Rødts ambisjoner i skatteøkninger.

Men skattlegging er dessverre ikke en idrettsgren. Statskassen blir riktignok en vinner, men det norske samfunnet taper. For at det norske samfunnet skal bli vinnere må folk og bedrifter få økonomisk handlefrihet til å ta sine egne beslutninger. Denne regjeringens rekordhøye skatte- og avgiftsinnkreving som omfordeles gjennom subsidier til gode formål, slik som grønne satsinger og batterifabrikker som kanskje aldri blir lønnsomme, gjør at bedriftenes handlingsrom blir mindre og mindre. Dette begrenser privat initiativ og kreativitet, og hemmer økonomisk utvikling på lenger sikt. Et høyt skattenivå bidrar til å redusere arbeidsinnsatsen og vrir investeringer bort fra Norge.

Skattesystemet må motivere til investeringer, vekst og nyskaping. Ønsker vi et samfunn med bedrifter i vekst, må staten slutte å forsyne seg så grovt av de verdiene som skapes

De galopperende skatteøkningene fører til at kompetanse og kapital blir en eksportartikkel fra nasjonen Norge til utlandet, med dårlig avkastning. De investorene og humankapitalen som er flyttet ut vil i større grad gjøre sine investeringer i utlandet hvor den politiske risikoen er mindre enn her hjemme.

Dette er ikke løsningene norske investorer ber om for å styrke norske bedrifter og verdiskapningen her hjemme. Vi trenger en regjering som samarbeider med næringslivet for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og et skattenivå som bidrar til bygge og sikre norske arbeidsplasser. Norge trenger mer enn noen gang et sterkt FrP i regjering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *