Vi opplever sterkt økende leiepriser, spesielt i pressområdene, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Salgsprisene faller – sterkt økende leiepriser

I desember økte leieprisene med 11,2 prosent for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med desember i fjor.

– Det er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i leiemarkedet generelt. Dette skyldes boligene som flyttes fra salgsmarkedet til leiemarkedet midlertidig. Likevel opplever vi sterkt økende leiepriser, spesielt i pressområdene. Vi mottar også færre oppsigelser fra leietakere, som sannsynligvis skyldes de økende prisene i samfunnet. Folk tar seg ikke råd til å flytte dersom de absolutt ikke må, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Drammen

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Drammen økte med 8,5 prosent sammenlignet med desember i fjor.

– Desember er ofte en litt roligere måned i leiemarkedet enn resten av året. Selv om interessen har avtatt noe, har det i år vært rekordmange boliger til leie i Drammen og omegn. Noe av forklaringen er nok som tidligere at flere boligeiere velger utleie i påvente av salg. Med økt tilbud og normal etterspørsel, kan nok prisene flate seg ut noe de nærmeste månedene, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Asker og Bærum

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum økte med 6,0 prosent sammenlignet med desember i fjor.

– Desember ble som forventet for Utleiemegleren Asker og Bærum. Vi leide ut flere spennende objekter, men markedet var roligere enn i for eksempel november.

– Vi ser tilbake på 2023 som et år med høy leieprisvekst i Asker og Bærum. Juni var spesielt uvanlig, der leieprisene økte med hele 22,3 prosent på én måned i vår portefølje. Hvis samme boligpolitikk føres i 2024, vil nok neste sommer bli likedan; med for få boliger til leie og høyt press i leiemarkedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Oslo

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo økte med 6,6 prosent sammenlignet med desember i fjor.

– Desember var som forventet en roligere måned. Leieprisene fortsetter likevel å stige. Boligene med forutsigbare utgifter, med for eksempel oppvarming og varmtvann inkludert i husleien, var mest populære. 2-roms er den mest etterspurte boligtypen. Erfaringsmessig er det større aktivitet i leiemarkedet i januar enn desember. Vi har gode indikasjoner på at det blir en aktiv start på 2024, sier Regiondirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Vestfold

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Vestfold og Telemark økte med 7,9 prosent

sammenlignet med desember i fjor. Gjennomsnittleien for en bolig i porteføljen vår i Utleiemeglerent Vestfold var 12.942 kroner i desember.

– Vi opplever fortsatt bra med henvendelser på våre annonserte boliger, men som forventet, roet markedet seg noe rett før jul, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Bergen

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen økte med 8,7 prosent sammenlignet med desember i fjor. Leieprisene for nye, inngåtte kontrakter gir en liten nedgang på 4,8 prosent sammenlignet med 2022. Dette skyldes porteføljesammensetningen.

– Markedet oppleves stabilt med tanke på at vi er i lavsesong, og det meste blir leid ut etter kort tid. Vi anbefaler likevel å starte utleieprosessen tidligere på grunn av lavsesongen. Vi mottar få oppsigelser fra leietakere, som sannsynligvis skyldes de økende prisene i samfunnet. Folk tar seg ikke råd til å flytte om de ikke absolutt må, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen Vest, Lene Stople Gjendem.

Romerike

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje på Romerike økte med 1,8% sammenlignet med desember i fjor. I desember var gjennomsnittlig leiepris for en bolig på Romerike i vår portefølje 14.340 kroner.

Nedre Romerike:

– På nedre Romerike roet markedet seg betraktelig i siste halvdel av desember. På samme tid i 2022 opplevde vi en økning i leieprisene. Dette på grunn av boligmangelen i Oslo spesielt. Etter et år med en historisk stor økning i leieprisene på Romerike, tyder det meste på at leieprisene vil stabilisere seg fremover. Hovedårsaken til dette er et noe større utbud av boliger, da mange boligeiere leier ut fremfor å selge, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike:

– Desember ble noe roligere enn forventet. Antall annonserte boliger i Ullensaker har holdt seg stabilt det siste kvartalet i 2023. Dette tyder på en god balanse i markedet. Erfaringsvis pleier markedet å ta seg kraftig opp utover i januar, og vi forventer økt aktivitet på våre ledige boliger, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Stavanger

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger økte med 8,4 prosent sammenlignet med desember i fjor. I desember var gjennomsnittlig leiepris for en bolig i vår portefølje 15.067 kroner.

– Vi hadde, som normalt for desember, noe mindre oppmøte på våre visninger. Likevel fikk vi god respons på boligene som lå ute uten behov for å nedjustere leieprisene. Vi opplevde en fin oppdragsinngang med få oppsigelser av eksisterende oppdrag. Mange vurderer fortsatt utleie av bolig som et godt alternativ til salg i Stavanger og omegn, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.

Trondheim

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim økte med 8,2 prosent sammenlignet med desember i fjor.

– Desember er normal sett en rolig måned i leiemarkedet i Trondheim. Til tross for dette, var det rekordmange utleieboliger på markedet. Dette gjør at prisene ikke øker like mye som forventet. Året totalt sett, ga en prisøkning for de fleste boligtyper, men sammenlignet med prisøkningen på leiemarkedet nasjonalt, opplever vi at tilbud og etterspørsel har vært mer stabilt i Trondheim, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Kristiansand

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Kristiansand og Agder økte med 10,5 prosent sammenlignet desember i fjor.

Utbudet av hybler/bofellesskap utgjør 42 prosent av totale utleieboliger og leiligheter 47 prosent. Resten av markedet 12 prosent består av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

Gjennomsnittlige husleier i vår portefølje:

  • 1-roms leiligheter 8.449 kroner
  • 2-roms leiligheter 10.643 kroner
  • 3-roms leiligheter 13.866 kroner
  • 4-roms leiligheter 16.866 kroner

– Leiemarkedet var noe roligere i desember 2023 sammenlignet med desember 2022. Det er færre utleieboliger i markedet enn normalt for denne måneden. Vi antar at flere utleiere dessverre velger å selge utleieboligene sine på grunn av høy beskatning på sekundærbolig. Dette kan resultere i et lavt utbud, som igjen medfølger høyere husleier fremover, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.

Østfold

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Østfold økte med 5,4 prosent sammenlignet med desember i fjor. Gjennomsnittleien for en bolig i porteføljen vår i Utleiemegleren Østfold var 12,844 kroner i desember.

– Desember var som forventet noe roligere inn mot jul. Mot slutten av måneden tok responsen seg opp, og vi forventer en travel januar med mye aktivitet. Antall annonserte boliger i vårt distrikt gikk ned med hele 15,14 prosent i desember. Er man ute etter en utleiebolig vil man trolig oppleve større konkurranse på visningene fremover så vi anbefaler leietakere å være ute i god tid, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *