AdobeStock_138736695

Samarbeidsplattformen er en garanti fra Hermansen og Knudsen, ikke et eventyr fra Asbjørnsen og Moe?

De fire posisjonspartiene i Drammen er enige om en felles politisk plattform. Etter fire år med ørkenvandring er plattformen et godt utgangspunkt for å komme videre på idrettsområdet i Drammen. Idrettslagene i Drammen tar det for gitt at denne følges opp i kommunebudsjettet for 2024.

Tekst: Per Fjeld-Olsen, leder og Geir Vetterstad Skinnes, daglig leder, Drammen idrettsråd

Idretten i Drammen har de siste fire årene arbeidet intenst med tre forhold:

  1. Drammen kommune har stor underdekning av idrettsanlegg i forhold til klubbenes (les: befolkningens) behov. Vi er faktisk sånn cirka dårligst i landet.
  2. Klubber med egne anlegg mottar ikke tilskudd til disse som er i nærheten av samlede kostnader, og må ta penger ut av aktivitet for å drifte anleggene.
  3. Den svært vellykkede satsingen på Aktive Lokalsamfunn mangler forutsigbar og bærekraftig finansiering både når det gjelder idrettens og skolenes deltakelse. Idrettslag og skoler gjennomfører daglig felles aktivitet innenfor Aktive Lokalsamfunn i alle kommunedeler, men står i akutt fare for å måtte ta ned igjen tiltakene.

De tre forholdene er svært godt kjent for kommunens politikere. I «Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» vedtok kommunestyret i juni 2023 enstemmig et plandokument som gir kommunen tydelige retningslinjer for å komme videre fra 2024. Partiprogram over hele fargespekteret av partier er entydige på det samme.

Plattformen til samarbeidspartiene er det siste dokumentet som gir løfter om utvikling på idrettsområdet. Idretten har lojalt avventet temaplanen, men vil sitte desillusjonert tilbake om posisjonspartiene i budsjettet for 2024 ikke følger opp vedtatt temaplan, egne program og samarbeidsplattform.

Ordfører Kjell Arne Hermansen (H) er tydelig på at prioritet én er trygg økonomisk styring.

Det er umulig å ikke være enig i dette, men trygg økonomisk styring må handle om noe mer enn kortsiktig å tyne en allerede presset siloorientert økonomi på rådhuset. Trygg økonomisk styring må også handle om å legge til rette for Drammens visjon om «et godt sted å leve» både nå og i fremtiden. Da er det jo bra at idretten i Drammen gir kommunale midler tre-, fem- eller ti ganger i avkastning.

Eldrebølgen kommer mot oss i rekordfart.

De av oss som er født på 50- og 60-tallet begynner å bli voksne. Framskrivning av allerede kjente tall gir oss 27.000 innbyggere over 65 år i 2040 og 30.000 i 2050, mot dagens 18.000. Dette er bare positivt. Vi gleder oss til en aktiv alderdom. Idrettslagene har allerede i gang en rekke lavterskel aktiviteter for eldre, som i tillegg til trim inkluderer godt sosialt fellesskap.

Med marginale midler kan idretten raskt kopiere tilsvarende ut til klubber i hele aksen fra Berger til Steinberg, og med dette oppfylle et tydelig mål i samarbeidsplattformen. For hver dag vi kan unngå å belaste en sykehjemsplass, sparer kommunen enorme beløp. Dette er trygg økonomisk styring.

116 idrettslag i Drammen har hver dag mer enn 1.000 frivillige trenere og ledere i aksjon fra klokken 16 til klokken 22 for å gi barn og ungdom fysisk aktivitet og fellesskap. I tillegg til de mange tusen unger innenfor idretten, møter vi så godt som samtlige barn i kommunen i tiltak regissert av Aktive Lokalsamfunn hvor vi gir aktivitetsglede uavhengig av økonomi og medlemskap.

Uten motiverte og solide idrettslag med arenaer for aktivitet forvitrer den frivillige innsatsen. I Sverige ser vi nye «klubber» som Foxtrot, med ledere som «Reven», ta over for idrettslagene i hele områder.

Det er trygg økonomisk styring å satse på de 116 idrettslagene vi allerede har i stedet for å invitere «Reven» til Drammen.

Eventyrsamlerne Asbjørnsen & Moe har gått ut av tiden. Dyktige forfatterpar som Taranger & Eng og Hermansen & Knudsen må i kommunestyremøtet 12. desember vise at samarbeidsplattformen ikke er i eventyrsjangeren, men et dokument som gir hele Drammen en flying start inn i ny kommunestyreperiode. 116 idrettslag og en omfattende frivillig sektor innenfor kultur og friluftsliv står klare til å bidra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *