Distriktsleder Knut Weltz i Huseierne

Slik unngår du at leieforholdet blir et mareritt

Mange studenter er på boligjakt før høstens studiestart. Distriktsleder Knut Weltz i forbrukerorganisasjonen Huseierne forteller hvordan utleier og leietaker kan unngå konflikter.

– Vår erfaring er at de aller fleste leieforhold er ganske problemfrie. Men det finnes fallgruver. Derfor er det viktig at du gjør ting riktig helt fra starten av, sier Knut Weltz distriktsleder i Buskerud.

Dette bør du passe på

Distriktslederen i Huseierne råder utleiere til å sjekke referanser, kreve depositum og lage en skriftlig leiekontrakt. Rådet til leietakere er å vente med å flytte inn til avtalen er signert, og depositum er satt inn på sperret depositumskonto.

– Vi anbefaler leietaker å lage en overtakelsesprotokoll. Når du overtar boligen, er det lurt å ta en runde for å se etter feil og mangler. Denne protokollen legger du ved kontrakten, eller sender den til boligeier så snart som mulig etter overtakelse. Dokumenter eventuelle feil med bilder, så slipper du å betale eller å få skylden senere, råder Knut Weltz.

Syv tips til deg som skal leie:

 1. Be om en skriftlig leiekontrakt.
 2. Betal husleie innen fristen.
 3. Ikke betal inn depositum til annen konto enn en sperret depositumskonto i bank.
 4. Lag en overtakelsesprotokoll.
 5. Som leietaker har du vedlikeholdsansvar. Eksempler er rens av sluk, bytte av batteri i røykvarsler.
 6. Ikke gjør endringer i bolig uten utleiers samtykke.
 7. Respekter at noen utleiere ikke ønsker husdyr eller røyking inne.

Vil øke leieprisen

I usikre tider som nå hvor prisen på svært mange viktige varer og tjenester har steget kraftig i pris, spør mange utleiere om de har lov til å sette opp leien.

– Det er dessverre ikke så enkelt som at du som utleier kan skru opp prisen bare fordi du har leid ut for billig for lenge, eller fordi strømutgiftene dine øker, sier Knut Weltz.

Han forteller at det bare er to måter du som utleier kan øke husleien. Den ene måten er ved en årlig regulering etter konsumprisindeksen. Dette kan først skje når det har gått minst ett år fra leieavtalen ble inngått, og kan deretter skje en gang i året. Den andre måten er etter at leieforholdet har vart i to år og seks måneder uten annen endring av leien enn indeksregulering.

Når leien ikke blir betalt

Et vanlig spørsmål distriktslederen får fra utleiere er hva de skal gjøre hvis leietaker ikke betaler husleien.

– Dessverre er ikke manglende innbetaling av leie helt uvanlig. Enkelte utleiere lar det nok gå for lang tid fra de oppdager at leien ikke er betalt og til de begynner å gjøre noe, sier Knut Weltz.

Huseierne anbefaler at man så raskt som mulig reagerer på manglende innbetaling ved å sende leier et varsel om utkastelse dersom leiesummen ikke betales. Opplys om at leier kan se bort fra dette varselet dersom pengene i løpet av de kommende dagene kommer inn på konto.

Når kjæresten flytter inn

En annen gjenganger er utleiere som enten nekter en kjæreste å flytte inn, eller som vil sette opp leien hvis familie eller barn flytter inn.

– Utleier kan ikke kreve at kun du bor der. For å nekte noen å flytte inn hos deg, må utleier ha en saklig grunn. Dette kan for eksempel være at det går ut over sikkerheten, eller at boligen ikke er dimensjonert for så mange beboere, forteller Knut Weltz.

En annen vanlig henvendelse distriktslederen får, er fra utleiere som vil si opp leieforholdet og som ønsker råd om hvordan de skal gå frem.

– Det kan være ulike grunner til at utleier ønsker å si opp leieforholdet, men det er ikke uvanlig at ønsket skyldes en eller annen mindre uoverensstemmelse. Det kan også være andre uforutsette ting, som at man skal selge, sier han.

Som utleier kan du ikke bare si opp leieforholdet helt uten videre. Du må ha en saklig grunn. Har du saklig grunn, men ingen avtale om oppsigelsestid i kontrakten, gjelder lovens bestemmelse om tre måneders oppsigelsestid. Det er imidlertid lurt å klargjøre det som har med oppsigelse å gjøre i kontrakten.

Når avtalt leietid er ute, må utleier sende leier en flytningsoppfordring innen tre måneder. Gjøres ikke dette, går leieforholdet over til et tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier. Husk at eventuelle mangler må reklameres innen rimelig tid.

Hvis det går galt

Leietaker har et sterkt oppsigelsesvern, oppsigelsen må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig. Leietaker kan protestere på oppsigelsen og tvinge utleier til å bringe saken inn for en domstol for endelig avgjørelse.

Hvis det mot formodning skulle gå galt på tross av at du har gjort alt riktig, kan du henvende deg til Husleietvistutvalget. Ellers bistår Huseierne sine medlemmer med juridiske råd.

Seks tips til deg som skal leie ut:

 1. Sjekk alltid referanser før du inngår en utleieavtale.
 2. Lag en skriftlig leiekontrakt. Bruk gjerne en standardkontrakt.
 3. Depositum gir deg som utleier sikkerhet. Du unngår tap hvis leietaker ikke betaler husleien.
 4. Ha klart for deg hvor lenge du vil leie ut, og tilpass kontrakten til dette.
 5. Få med utkastelsesklausul i kontrakten.
 6. Sett deg inn i lover og regler. Du kan for eksempel ikke sette opp leien en gang i halvåret uten varsel.

Kilde: Huseierne

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *