VENTETID: Ordfører Helene Justad håper at møtet i Miljøverndepartementet i morgen betyr en slutt på ventingen på en godkjent kommuneplan.

Slutt på tålmodigheten

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i september 2012.

Det er en svært utålmodig Lier-ordfører som i morgen skal i møte med Miljøverndepartementet.
– Lier står fast, vi krever svar!

Det foreligger en kommuneplan, en plan som er vedtatt for lengst av et samlet kommunestyre. Planen har vært ut på høringer, alle forbehold er tatt, og alle hensyn til Liers grønne profil er tatt.

– Så kommer innsigelsene. Det er fem innsigelser totalt som nå gjenstår etter gjennomførte meglinger, og disse har ligget ubehandlet i Miljøverndepartementet i 18 måneder – uten at vi får noen avgjørelse, sier en lettere oppgitt Helene Justad, Liers ordfører.
– Jeg synes det er på tide å få noen konkrete svar, og derfor har jeg bedt om et møte i Miljøverndepartementet.

– Det er også slik at en kommune i følge plan – og bygningsloven er pliktig til å vedta en ny planstrategi innen et år etter at et nytt kommunestyre er satt. Vi har ikke en godkjent kommuneplan, den ligger i departementet på overtid, og hvordan skal vi da kunne vedta en planstrategi?

Boligområde

– Boligfelt planlegges i forbindelse med skole for å bevare rekrutteringen i den enkelte skolekretsen, sier Justad.
– Derfor har vi foreslått et utbyggingsområde i nær tilknytning til Nordal skole. Men en av innsigelsene her er at det blir for langt unna skolen! Vi mener bestemt at 300 til 600 meter unna skolen ikke er for langt.

Det er 120 boliger som er planlagt for å styrke skolesamfunnet ved Nordal skole, som ligger mellom Lyngåskrysset og Sylling. Den vakre, hvite skolen sliter med for få elever, og trenger sårt nye elever.

– At det er LNF-område, er vi klar over. Alt som ikke er regulert i Lier, er LNF-områder, sier Helene Justad.
– Vi må også ta hensyn til at bygda skal eksistere videre.

Næring

Langs E18 ved Kjellstad ligger gartner Espedals nedlagte drivhusområde. Deler av denne eiendommen (35 daa) er søkt omdisponert til næringsformål. Innenfor dette området skal det ikke dyrkes mer, og drivhusene er i dag ikke i bruk. 

– Her har vi søkt om utbygging til næring, men har fått nei, sier ordføreren.

Det er fruktimportøren Bama som gjerne vil bygge lokaler der.

Også Fjordbyen, Åby og Bærø ønskes regulert til næringsareal. Åby ligger på venstre side langs E18, mens Bærø ligger ved Ringeriksveien.

– Bærø ligger inneklemt i et industriområde, og det gjør også Fjordbyen, sier Justad.
– Planen er å skape en akse fra ABB-tomta i Drammen kommune – hvor vi har undertegnet et formelt plansamarbeid med Drammen, mot Lierbyen og ned til Fjordbyen. Det verste er at vi ikke får svar.

Fjordbyen

Med fjordbyen håper Lier kommune å ønske velkommen 20.000 nye innbyggere. I følge den utarbeidede kommuneplanen er det lagt opp til bebyggelse i høyden for å få mest mulig grønne lunger. Det er ønskelig at det vil bli togstasjon der, altså midt mellom Brakerøya og nåværende Lier stasjon.

– Vi ønsker å bygge slik at det tilrettelegges for kollektivtrafikk, for det er et faktum at liunger pendler til og fra jobb, sier Helene Justad.

Rune Gjelsten har på eget initiativ renset Gilhusbukta sammen med Lier kommune. Planen er å fylle den ut til fast grunn, og langs hele fjorden i det aktuelle området skal det være strandpark som friluftsområde.

Fjordbyen er et viktig punkt i planene om Buskerudbyen, som nå ligger ute til høring hos befolkningen i nedre Buskerud – Lier til Kongsberg.

– En av innsigelsene i dette området kommer fra Jernbaneverket, som begrunnes med at de har planer om å utrede området for bla høyhastighetstog. Etter det vi kjenner til, eksisterer ingen slik plan. Og planer om en plan holder ikke som innsigelse, sier Justad.
– Dessuten – det ene utelukker ikke det andre. Det er plass til det, om ikke annet så under jorda slik man gjør det i andre storbyer rundt om i verden. 

Sykehuset

Det er ikke bare kommuneplanen som ligger i dvale. Også planene om Vestre Vikens sykehus ser ut til å ha blitt lagt på is.

– Jeg lurer på om rask bygging av et nytt sykehus er ønskelig, sier Justad.
– Vestre Viken HF hadde opsjon på å kjøpe Gullaugtomta for 250 millioner kroner. Den er ferdig utredet, sjekket og klar, det er bare til å stikke spaden i jorda og sette i gang. En utredning om en annen lokalisering er jeg redd for tar minst 10 år til. Noen røster ønsker et sykehus midt i Buskerud. Det er Tempelseter som er midt i Buskerud. Så hvem er det vi bygger sykehus for? Hvor skal Vestre Viken bygge et nytt sykehus som kan gi flest mulig mennesker det beste sykehustilbudet? Hvordan og fra hvor skal vi rekruttere fagfolkene? Og hvor ønsker legene og sykepleierne å bo? 

– Snart går toget for Vestre Viken. Det er andre interessenter på tomta, og vi er interessert i å få aktivitet der.

Grønne Lier

– Landlig preget og urbant orientert – det er karakteristikken av Lier. Vår befolkning er høyt utdannet, og mange pendler til og fra Oslo, Drammen eller Asker og Bærum til kremjobbene. Profilen vår er grønn, og det tar vi alltid med i planleggingen. 

– Jeg ser frem til møtet på torsdag, og jeg forventer faktisk noen konkrete svar. Jeg forventer nå, etter halvannet år, å bli tatt på alvor slik at Lier kommer i gang igjen. Alle kommunale saker avhenger av en avgjørelse, vi kan ikke gjøre den minste ting før vi vet at vi får grønt lys – eller i det minste konkrete problemer som skal løses, sier en svært utålmodig ordfører.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *