Bli din egen valgomat med fem klimaspørsmål du kan stille dine lokalpolitikere. Foto: Getty Images

Spør lokalpolitikerne dine om dette

Er klima og miljø blant de viktigste politiske sakene for deg? Her er fem spørsmål du kan stille dine lokalpolitikere før valget.

– Lokalpolitikere har mange muligheter til å styre kommunens innkjøp og ressurser i en grønnere retning, og dermed påvirke den grønne omstillingen og redusere utslipp. For eksempel når det skal bygges offentlige bygg, og når produkter og tjenester skal kjøpes inn, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke, og et av myndighetenes verktøy for å møte økende krav og forventninger i et viktig og stadig raskere grønt skifte.

– Vårt oppdrag er å gjøre det enkelt både for offentlige virksomheter, politikerne og forbrukere å velge mest mulig miljøvennlig. Derfor har vi laget fem spørsmål som folk kan stille sine lokalpolitikere, sier Lund.

Spørsmålene du kan stille til lokalpolitikerne:

1. Hvordan sørger dere for at nye byggeprosjekter, som skoler og barnehager, bygges mest mulig miljøvennlig?

Det går med utrolig mange kjemikalier og materialer i byggingen av skoler og uteområder. Dette påvirker blant annet innemiljøet. I tillegg går det med mye strøm til oppvarming og drift av store offentlige bygg.

– Miljømerkede bygg er energieffektive, og vil gi kommunen lavere driftskostnader. I tillegg stilles det strenge krav til hvilke kjemikalier som kan brukes i byggingen og drift av bygget, sånn at byggene gir et godt inneklima og er skapt for å vare, sier Lund.

2. Hvordan sørger dere for at det som kjøpes inn av varer og tjenester alltid stiller de strengeste kravene til klima og miljø?

Fra 1. januar 2024 skal klima og miljø vektes minst 30 prosent i offentlige anskaffelser. Det er rom for å bruke skjønn og søke andre løsninger som gir enda større miljøgevinst.

– Dersom alt kommunen kjøper inn, der det er mulig, er miljømerket med Svanemerket eller tilsvarende, er kommunen garantert at det som kjøpes er det mest miljøvennlige produktet på markedet i sin kategori, sier Lund.

3. Hvordan sørger dere for å unngå unødvendige inngrep og skader i naturen, og verne 30 prosent av naturen?

Alle bygge- og infrastrukturprosjekter påvirker natur, miljø og dyreliv. FNs naturavtale har som mål å stanse og reversere tapet av naturmangfold innen 2030, ved å både restaurere og verne 30 prosent av naturen.

For å lykkes med dette er det viktig at entreprenøren utarbeider en økologirapport. Denne må inneholde informasjon om eksisterende planter og fauna på byggetomten, terrenget rundt, og om det er natur eller dyrearter av spesiell interesse, for eksempel verneverdige.

4. Hvordan skal dere bidra til at kommunens kantiner og spisesteder reduserer matsvinn?

Hele 27.700 tonn av det norske matsvinnet i 2019 kom fra serveringssteder. Dette representerer et klimagassutslipp på 96 500 tonn CO2, og et økonomisk tap på hele 1,6 milliarder kroner.

Mange spisesteder har lykkes med å kutte matsvinnet sitt betydelig fordi de har en egen matsvinn-ansvarlig. Denne har ansvar for å måle opp alt matsvinnet, analysere hvor svinnet oppstår og sette inn tiltak for å kutte det ytterligere.

5. Har dere noen planer om å kreve fossilfrie byggeplasser, gjøre kommunens bilflåte elektrisk eller etterspørre biodrivstoff?

Økt produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff er viktig for at Norge skal nå klimamålene sine. Offentlige innkjøpere kan stille krav om bærekraftig biodrivstoff i sine anskaffelser.

– Ved å kreve Svanemerket eller tilsvarende miljømerker på biodrivstoff, vil innkjøpere i kommunen sikre seg mer miljøvennlig drivstoff uten at de trenger å være eksperter på området selv. Dette vil sikre etterspørsel og gi produsentene nødvendig forutsigbarhet, sier Lund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *