Naturen er et viktig pusterom for både barn og voksne, men dessverre blir det stadig mindre av den. Foto: Gard Eirik Arneberg

Stadig flere mener vi bygger ned for mye natur

6 av 10 mener nå at det tillates for mye utbygging i naturen, viser ferske tall fra Ipsos. Motstanden har økt betraktelig på bare tre år.

Undersøkelsen viser at blant de som er 60 år eller eldre, mener to av tre at det bygges for mye i naturen. Kvinner er også betydelig mer bekymret for nedbygging enn menn.

Da Ipsos stilte samme spørsmål i 2021, var det 41 prosent som mente det var for mye utbygging, mens tallet nå ligger på 58 prosent. Det har altså skjedd en tydelig endring i hvor bekymret nordmenn flest er for naturen vår.

– Jeg forstår godt at folk er bekymret. Tallene stemmer også godt med vår erfaring, som er at stadig flere begynner å merke naturtapet på kroppen, ved at områder de er glade i forsvinner til fordel for utbyggingsprosjekter og skogsdrift. Økt medieinteresse den siste tiden har nok også bidratt til at flere har fått øynene opp for dette, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Det er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene som har tatt initiativ til undersøkelsen. Til sammen har deres 18 medlemsorganisasjoner nær en million medlemskap og mer enn 5000 lag og foreninger over hele Norge.

Etterlyser en nasjonal plan

Norsk Friluftsliv og en rekke andre natur- og friluftsorganisasjoner har lenge etterlyst at både regjeringen og kommunene kommer på banen med tydelige planer for å ta bedre vare på naturen.

Lier håper nå den ferske undersøkelsen får politikerne til å skjønne at det å ta vare på naturen også kan være en vinnersak blant folk flest.

– Vårt inntrykk er at folk ønsker seg modige politikere som tør å ta grep og gjøre det vanskeligere å bygge ned natur enn det er i dag. Da må andre hensyn i større grad vike til fordel for det som er selve livsgrunnlaget vårt, sier hun.

I år skal regjeringen presentere en handlingsplan for oppfølging av den internasjonale naturavtalen.

Norsk Friluftsliv mener planen må inneholde klare nasjonale grenser for nedbygging, som er langt strengere enn i dag. Friluftsorganisasjonene mener også at:

  • Alle kommuner bør ha mål om å bli arealnøytrale
  • Alle kommuner bør gjennomføre såkalt planvask, for å sikre at deres utbyggingsplaner tar hensyn til dagens kunnskap om naturen
  • Alle kommuner med by- og tettstedsnær natur bør innføre permanente utbyggingsgrenser, noe hele syv av ti nordmenn stiller seg bak

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *