Foto: Colourbox

Strømsalgselskaper tar ulovlig høye fakturagebyrer

Strømsalgselskaper tar opptil 74 kroner for utsendelse av papirfaktura. Forbrukerrådet krever nå at selskapene refunderer kundene som har betalt for mye.

En oversikt fra sammenligningstjenesten strømpris.no viser at strømsalgselskaper tar opptil 74 kroner for å sende ut regning i posten. Samtidig sier ny finansavtalelov klart at gebyret ikke kan være høyere enn utgiftene selskapet har ved faktureringen.

Seks kroner blir 74

En undersøkelse fra Norges Bank viser at gjennomsnittskostnaden for å utstede en papirfaktura i 2020 var rundt seks kroner. Strømsalgselskaper, som Motkraft og Klarkraft, har tidligere uttalt at deres kostander ligger på fem-seks kroner per utstedte faktura.

– Strømsalgselskaper tjener gode penger på høye og ulovlige gebyrer. Kunder som har betalt for mye bør selvfølgelig få disse pengene tilbake, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

– Fakturering skal ikke være en melkeku for selskapene. Dette straffer da også spesielt eldre og sårbare grupper som opplever at det er vanskelig å ta i bruk digitale tjenester.

Dyrest er Polarkraft som tar 74 kroner i gebyr, etterfulgt av Follo Energi, Fortum, GNP, Hurum Kraft, Kraftriket og Smart Energi med 69 kroner. Selskaper som Fjordkraft, Gudbrandsdal Energi, Trøndelag kraft og Å strøm tar alle tar 49 kroner for papirfaktura.

(Prisene er hentet ut 13. september 2023. Hvis selskapene har ulike gebyrer på avtalene sine, er høyeste gebyret nevnt. Avtaler som selges i NO4 (Nord-Norge) er fritatt mva.)

Ber Forbrukertilsynet følge opp

Forbrukerrådet ber nå Forbrukertilsynet føre tilsyn med bruken av fakturagebyr i strømmarkedet.

– Igjen ser vi at strømbransjen ikke evner eller har vilje til å forholde seg til lover og regler. Selv etter omfattende tilsyn og strengere regelverk ender strømkunder opp med å betale mer enn de skal.

– Vi anbefaler alle å sjekke fakturaen og se hva du faktisk betaler for. Sjekk også om du betaler for unødvendige tilleggstjenester, slik som strømforsikring, grønt valg eller såkalt «lik betaling»”. Disse gjør lite utover å gjøre strømregningen enda dyrere. Oversikt over alle avtalene finner du på strømpris.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *