Rasisme rammer kvinner og menn forskjellig, viser ny forskning

– Menn blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, mens jenter og kvinner i større grad blir møtt med avsky knyttet til utseende, sier Cora Alexa Døving. Hun er redaktør for en ny bok om rasisme i Norge. – Ideen til boka kom etter at Black Lives Matter-bevegelsen nådde Norge og satte […]