7.333 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i januar

I januar var 7.333 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Blant arbeidssøkerne var 4.613 personer registrert som helt ledige i januar, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent. Nedgang […]