7.333 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i januar

I januar var 7.333 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.613 personer registrert som helt ledige i januar, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.

Nedgang på 27 prosent i ledigheten

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.724 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.609 personer registrert som delvis ledige.
I hele fylket Viken var det 14.023 helt ledige personer i januar, noe som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.
Sammenlignet med januar i fjor, er nå 1.730 færre personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en nedgang på 27 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 1.911 personer (- 25 prosent).
Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med samme måned i fjor. I januar var 1.622 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 1.455 personer (- 47 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør nå 0,6 prosent
av arbeidsstyrken.
I Vest-Viken registrerte NAV 4.716 nye ledige stillinger i januar. Det er 11 prosent færre enn på samme tid i fjor. 1.274 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg.
-Antall ledige øker som vanlig i januar, og det er også en markant økning i antall permitterte, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.
De permitterte som er registrert som helt ledige i Vest-Viken har økt med 60 prosent siden desember.
– Vi ser spesielt at det er en økning i permitterte innen bygg og anleggsbransjen, der 29 prosent av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, sier Speilberg.

Ledighet etter bransje

Vi ser en nedgang i ledigheten i nesten alle bransjer sammenlignet med samme tid i fjor. Størst nedgang i helt ledige ser vi innen reiseliv og transport med 437 personer (- 51 prosent), serviceyrker og annet arbeid med 279 personer (- 38 prosent) og butikk- og salgsarbeid med
209 personer (- 33 prosent). Innen jordbruk, skogbruk og fiske ser vi en liten økning på 6 personer (+ 6 prosent).
Bygg og anlegg er gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i januar, med 703 personer. Deretter kommer de uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn (678 personer), serviceyrker og annet arbeid (451 personer), butikk- og salgsarbeid (425 personer)
og reiseliv og transport (418 personer).

Alder og kjønn

Det var i januar 1.823 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en nedgang på 857 personer (- 32 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.790 helt ledige menn i Vest-Viken i januar. Det er en nedgang på 873 personer (- 24 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.
Vi ser en nedgang i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med januar i fjor. I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 440 personer (- 24 prosent). I aldersgruppen 40- 49 år var det en nedgang på 380 personer (- 27 prosent), 50-59 år en nedgang på 295 personer (- 29 prosent) og i aldersgruppen over 60 år så vi også en nedgang på -265 personer (- 39 prosent).
I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en nedgang på 350 personer (-25 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.  I denne aldersgruppen var det 1.031 helt ledige i Vest-Viken i januar.

Høyest og lavest

Drammen er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i januar. Her er 2,4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Hemsedal, der 0,7 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i januar.
Statistikk fra NAV viser at 467 personer (10,1 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 267 personer (16,6 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *