Kunde handler i butikk Foto: Gry Traaen

Titusentalls næringsrike måltider for de som trenger det mest

NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE går inn med millionstøtte til sju nye prosjekter. Ett av disse er Matsentralen og Kirkens Bymisjons arbeid for å gjøre overskudds-mat om til titusentalls næringsrike måltider for de som trenger det mest. HANDLE har siden fondet ble opprettet i 2021 tildelt 56 millioner kroner til bærekraftsprosjekter på tvers av verdikjeden for mat.

I løpet av høsten har NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE mottatt 165 søknader fra aktører i alle deler av den norske verdikjeden for mat og drikke.

– Dette er rekordmange søknader. Vi er glade for at så mange i bransjen vår søker samarbeid for å skape ekstra effekt av sine bærekraftsprosjekter. Det tyder på at bærekraft står høyt på agendaen hos aktører i hele verdikjeden for mat, akkurat som hos oss i NorgesGruppen, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

– Målet for HANDLE er å finne prosjekter som vil bidra til økt samarbeid om bærekraft på tvers av flere ledd i verdikjeden. Det kan både være hos nye aktører med ideer som fortjener å testes ut, og ideer fra etablerte aktører som raskere kan iverksettes og skaleres. Derfor er det fint å se at søknadene også denne gangen har stor spredning. De kommer fra både store og små leverandører, gründere, sosiale entreprenører, interesseorganisasjoner og kunnskapsinstitusjoner, sier Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør i NorgesGruppen og leder av HANDLE.

Hun forteller at med de 26 millioner kronene som deles ut i denne runden, har HANDLE nå tildelt 56 millioner kroner siden fondet ble opprettet i 2021.

– HANDLEs mandat er å dele ut 100 millioner til bærekraftsarbeid innen miljø, helse og mennesker på tvers av verdikjeden frem mot 2025. Av prosjektene som har fått støtte har flere allerede gitt konkrete resultater, blant annet nye produkter i butikkhyllene. Gjennom 2024 skal vi følge tidligere tildelte prosjekter mot ferdigstillelse, samtidig som vi ser frem til å følge de nye prosjektene som nå får støtte, avslutter Signe Bunkholt Sæter i NorgesGruppen.

Disse prosjektene får støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE, januar 2024

Matsentralen og Kirkens Bymisjon

Overskuddsmat blir til arbeidstrening og næringsrike måltider.

Et kinderegg av et prosjekt som vil skape resultater innen NorgesGruppens tre bærekraftsområder miljømennesker og helse. Et nytt kjøkken for produksjon av ferdigretter i Rogaland vil gjøre det mulig å levere opp mot 40 000 måltider i måneden til vanskeligstilte. Maten vil lages av gode råvarer som i dag går til spille. Prosjektet vil gi arbeidstrening til personer som i dag står utenfor arbeidslivet.

Evangeliesenteret

Oppgradering av kjøkken til Norges største humanitære arbeid drevet utelukkende av returmat. (Tildelingen er direkte knyttet til Matsentralens og Kirkens Bymisjons ovennevnte prosjekt).

Evangeliesenteret er den største aktøren som avhender mat fra Matsentralen. Opprusting av deres storkjøkken gir dem mulighet til å fortsette dette gode arbeidet. De bidrar direkte til reduksjon av matsvinn i verdikjeden, og til bedre helse for de vanskeligstilte mottakerne av maten, der mange er hjemløse og rusmisbrukere.

Balholm

Produktutvikling med oppsirkulert eplefiber.

Optimal ressursutnyttelse gjennom å bruke mer av eplet. I dag presser Balholm hele eplet, restråstoffet inkluderer skall, kjerne og stilk. Det er viktig å finne alternative muligheter for å bruke restråstoffet i stedet for kompost, og Balholm vil teste ut bruk i kjeks, müsli eller energibarer. Et tilleggsmoment er helseeffekten ved å utvikle produkter med et høyt nivå av eplefiber.

Den Sorte Havre

Oppskalering av norsk barnematproduksjon.

Prosjektet vil oppskalere produksjonen av markedets eneste norskproduserte barnemat i Nyt Norge-kategorien. Da er kornsorten Svarthavre sentral, siden den er spesielt egnet for barnemat. For å kunne oppskalere produksjonen i Norge vesentlig, må kunnskapen om dyrking under nye og mer utfordrende forhold økes. Det er nødvendig å sørge for sikker og trygg råstofftilgang som minimerer plantevernsykdommer i et mer ustabilt klima.

NOFIMA

Mer bærekraftig emballering av blant annet Mellombar.

Plast er et materiale som ikke brytes ned. Energibarer, som blant andre Mellombar, er produkter som ofte nytes på farten. Derfor er det viktig å finne nye emballasjeløsninger for denne produktkategorien. Prosjektets mål er å finne et cellulosebasert alternativ til emballasje. Et positivt resultat for dette produktet, vil ha stort skaleringspotensial til andre produkter i samme kategori.

Senter for presisjonsjordbruk (NIBIO)

Kostnadseffektive sensorløsninger for bedre ressursutnyttelse i norsk fôrproduksjon.

Målet er å utvikle et hjelpemiddel som kan tilpasse gårdsdrift til naturgrunnlag, brukets størrelse, infrastruktur og produksjon. Riktig beslutningsstøtte om høstetidspunkt vil kunne redusere metangassutslipp fra ku med 20 prosent. Høyere innhold av protein i fôr vil redusere behovet for importert soya. Prosjektet vil kunne øke nitrogenaffektiviteten ved at man kan bruke mindre gjødsel. Hjelpemiddelet vil være aktuelt også for mindre gårder, og slik bidra til å opprettholde desentralisert jordbruk i Norge.

Hold Norge Rent

Bærekraftsdag og guide mot forsøpling i hele verdikjeden.

Det er mye forsøpling knyttet til restaurant, hotell og serveringsmarkedet. Kunnskapsgrunnlag som utformes for dagligvare er ikke alltid direkte anvendbar for mindre aktører i denne delen av markedet. Dette prosjektet vil derfor føre til målrettet kunnskapsøkning i en bransje som forsøpler mye grunnet lav grad av rutiner og samkjøring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *