Redningsskøytene «Bill» og «Bendt R. Rasmussen» deltok i søket etter to hummerfiskere som var meldt savnet utenfor Søgne i Agder 3. november.To menn i 50- og 60-årene ble funnet omkommet samme kveld. Redningsselskapet/RS «Bill» Redningsselskapet

Tre personer druknet i november

Tre personer omkom i drukningsulykker i Norge i november. Så langt i år har 76 mennesker druknet i Norge. Det er fem færre enn på samme tid i fjor, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

Av de 76 personene som har omkommet så langt i år, er 93 prosent menn.

– Dessverre er det omtrent like mange som drukner i Norge hvert år. Vi kan spare mange liv hvis særlig menn blir flinkere til å ta forholdsregler og tenke sikkerhet i båt, på tur langs vann og på isen. Voksne menn er overrepresentert på statistikken hvert eneste år, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.

I november omkom to menn i 50- og 60-årene etter at en fritidsbåt forliste under hummerfiske i Søgne i Agder. I Oslo ble en mann i 30-årene funnet død i et vann i Østmarka. Hendelsesforløpet er ikke klarlagt, men ulykken kan ha skjedd i forbindelse med bading.

Flest ulykker i sør og vest

Så langt i år har det vært flest ulykker i Rogaland, der 12 mennesker har omkommet av drukning. Agder og Vestland har hatt 11 drukningsulykker hver, mens ti personer har druknet i Trøndelag.

De andre fylkene har hatt mellom to og seks drukningsulykker. Se detaljert statistikk for november og så langt i 2023 på rs.no/drukning.

Kuldesjokk

Statistisk sett skjer de fleste drukningsulykkene vinterstid etter fall fra land, fra båt eller etter fall gjennom isen. Faller du ut i kaldt vann, får kroppen kuldesjokk. Du reagerer med å gipse etter luft og hyperventilere, og det er lett å få panikk og puste inn vann.

– Pass på deg selv og andre rundt sjø, vann og på isen. Om du skulle være uheldig å falle i vannet, er det viktig at du prøver å beholde roen, holder deg flytende og får kontroll over pusten. Så kan du finne ut hvordan du kan berge deg selv eller få hjelp, sier Tanja Krangnes, som er fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

I november var det flere ulykker der folk gikk gjennom isen, men klart å berge seg selv eller ble reddet av andre.

– Skal du ut på isen er kunnskap, redskap og selskap med andre viktige stikkord. Sjekk alltid isforholdene, og ta med sikkerhetsutstyr som ispigger, kasteline og mobil i vanntett pose. Da kan du både berge deg selv og redde andre om uhellet er ute, sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

  • Månedsstatistikken er foreløpig, og endres om det framkommer nye opplysninger.    
  • Dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning, er ikke en del av denne statistikken – se Sjøfartsdirektoratet for oversikt over totalt antall dødsulykker fra fritidsbåt.   

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *