Gjerpenkollen_residential_area_sep.20_(1)

Venstre vil ta vare på Fjell! Dette er vår plan

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

Fjell har mye å by på: Det er kort vei til marka. Tjenestene og tilbudene ligger i nærheten. Her kan du gå og sykle til både skole og lege, i tillegg har det kommunens kanskje beste bussdekning. Fjell er et sted det er lett å bo.

Tekst: Herman Ekle Lund

Media har dessverre ofte en ensidig dekning av Fjell, og vi leser ofte om uønskede hendelser knyttet til herværk. Derfor er det fort gjort at enkelte sitter igjen med et negativt inntrykk av området, uten å egentlig kjenne Fjell.

Fjell er en kommunedel som fortjener i større grad å bli sett og å få hjelp med noen av utfordringene som mange forteller oss om. 

Barn og unge trenger et variert tilbud for å fylle dagene sine med lek, undring og læring. Dessverre er tilbudet så-som-så for mange på Fjell. En har slitt med å få etablert idrettsaktiviteter innenfor flere grener og halltiden er sprengt. 

Vi i Venstre har tidligere denne perioden påvirket til å justere tildelingene av hall- og banetid i Drammen til gode for bredde og uorganisert idrett, men nå er det trolig ikke mer å skru på. Nå trengs det rett og slett mer kapasitet. Vi vil samarbeide tett med Drammen Idrettsråd for å gjøre oppgraderingene i en rekkefølge som hele drammensidretten stiller seg bak.

Vi har fått et flott samlingspunkt for barn, unge, familier og eldre på Knutepunkt Fjell. Biblioteket valgte vi før sommeren politisk å endre til et rent familiebibliotek, slik veldig mange har ønsket seg.

Dessverre får vi tilbakemeldinger på at Neon fritidsklubb og kommunens SFO-tilbud til tider kan gå i konkurranse med hverandre med ulike typer tilbud. Dette er dårlig bruk av ressurser, og må løses.

Vi har to gode skoler på Fjell og Galterud, men som alle andre skoler i Drammen sliter de med svært små budsjetter. Skolene har mange elever med behov for SNO (særskilt norskopplæring) og spesialpedagogisk undervisning, og med dagens tildelingsmodell til skolene så straffes de økonomisk for dette kontra skoler med få vedtak, siden timene må dekkes fra skolens grunnbudsjettet. Det blir dermed mindre penger igjen her til andre tiltak en gjerne vil gjøre faglig og sosialt, enn på andre skoler. Det er lett å se for seg hvordan dette kan skape en negativ spiral. 

Budsjettsituasjonen gjør at skolene allerede sliter med å levere disse timene ihht vedtak. Dette er alvorlig for barna og ungdommene det angår og deres utvikling.

Vi i Venstre går derfor til valg på å øke rammene til skole, barnehage og forebyggende tjenester – utover det de tildeles i hodestøtte – blant annet slik at vi kan få større faglig bemanning til å hjelpe barn med både faglige, sosiale, psykososiale og andre behov.

Frivilligheten på Fjell har et stort, uutløst potensial. Det er mange voksne og eldre som vil bidra mer i nærmiljøet, men som ikke finner aktiviteter og tilbud å delta i. Dette er en av våre viktigste prioriteringer etter valget: å ta innbyggerne mer i bruk som ressurser i sitt nærmiljø. Dette vil bidra til mer aktive og bedre lokalsamfunn, og sannsynligvis også bra for kommuneøkonomien.

Noen beboere på Fjell sliter med språkkunnskaper fordi de ikke har rett på gratis norskopplæring gjennom sin innvandrerstatus. Norskkunnskap er helt avgjørende for å kunne delta likeverdig i samfunnet. Vi går derfor også til valg på å bli den første kommunen i Norge som gir alle med behov rett til gratis norskkurs.

Boligpolitikk er et annet tema som engasjerer på Fjell. Vår strategi her er enkel: vi vil sikre at vi har nok kommunale boliger, både ordinære og forsterkede, tilgjengelig innenfor et leieprisnivå som alle kan betale. I dag er det tildels lang kø, og mange sliter med å klare husleia. 

I tillegg vil vi innføre “tredje boligsektor”-løsninger for dem som ønsker å kjøpe og som egentlig har økonomi til å betjene et lån, men likevel ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet. Her er vi godt i gang, med den nye temaplanen for boligtutvikling som vi vedtok før sommeren.

Mange er glad i naturen på Fjell. Venstre er garantister mot enhver nedbygging av marka. Vi kommer til å kjempe til siste slutt for å stanse de foreslåtte nedbyggingene over Galterud og ved Drafnkollen og alle andre fremtidige forsøk på å ødelegge marka. Naturen er en av få gratis fritidsaktiviteter i samfunnet vårt som er tilgjengelig for alle, men jo mer vi bygger ned jo lengre blir veien ut. En stemme på Venstre er en stemme på å ta vare på nærnaturen på Fjell.

Lurer du på mer om vår plan for Fjell? Les her, og ta kontakt med oss. Godt valg – husk å bruk stemmeretten din!

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe, Espen Ovnerud er alle toppkandidater i Drammen Venstre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *