josh-appel-NeTPASr-bmQ-unsplash

Vi kan ikke bruke mer penger enn vi har. Men slik kan vi skaffe rom til nye satsinger

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

De gode ønskene er mange nå i sluttspurten av valgkampen. Vi i Venstre er også tydelige på våre prioriteringer som vil koste penger: større økonomiske rammer til skole, barnehage og forebyggende tjenester, gratis norskkurs til alle innvandrere, subsidierte kontingenter til barn og unge i fritidsaktiviteter, mer satsing på naturrestaurering og nærdemokrati, for å nevne noe.

Tekst: Herman Ekle Lund, ordførerkandidat, Drammen Venstre

Like mye hører vi ikke om hvor pengene skal hentes fra. 

Noen få partier ønsker seg eiendomsskatt. Vi er ikke blant disse, og mangelen på oppslutning for forslaget gjør at det kan avskrives som en realistisk mulighet allerede nå. 

De mulige inntektskildene som da gjenstår er driftsinntekter, oppspart egenkapital og lånte penger.

Driftsinntektene til Drammen er beskjedne. Sammenlignet med de 11 andre største kommunene i Norge (ASSS), så er Drammens andel bare 91% av gjennomsnittlige “frie inntekter” (skatt, rammetilskudd mm.). Selv om Drammen får kompensert noe av dette hullet så er det rett og slett mindre å rutte med i Drammen enn i veldig mange andre kommuner.

Vi har altså en befolkning som skatter mindre enn gjennomsnittet. Dette henger tett sammen med andelen som ikke jobber. 

Av det vi regner som vår totale arbeidsstyrke (aldersgruppen 15-74 år) er det nå drøyt 33,2 % som ikke er sysselsatt, mot 29,8 på landsgjennomsnittet. 

Over 25.000 mennesker mellom 15-74 år i Drammen er altså verken i jobb eller jobbsøking. 

Mange av disse er ute av stand til å jobbe av helsemessige årsaker, og hensikten med denne teksten er absolutt ikke å påføre disse skam. Vi i Venstre vil derimot ha et rikest mulig aktivitetstilbud i Drammen slik at også disse kan oppleve gode og spennende liv.

Men mange tusen andre vet vi at egentlig ønsker å jobbe – men får det ikke til. 

Av en eller annen grunn prater aldri politikerne om disse menneskene – bare nyinnflytting.

Med enkle grep, i samarbeid med næringslivet, tror vi i Venstre at mange av disse kan sysselsettes. Det handler mye om å få kvalifisert personene i tilstrekkelig grad til å trygge bedrifter om at det er trygt å gi dem en sjanse. Da må vi ta sterkere kontroll over NAVs lokale kurstilbud – så det blir bedre tilpasset Drammens lokale behov. Det er i dag langt på vei regionalt porteføljestyrt.

Kommunen kan også bli en mer inkluderende arbeidsgiver og satse mer aktivt på folk med hull i CV-en og manglende kvalifikasjoner. 

Uansett: i dag strekker ikke driftsinntektene til for å løse mye mer enn det vi får i tilskudd av staten for å løse lovpålagte oppgaver for innbyggertallet vi har. Da gjenstår oppspart egenkapital (disposisjonsfondet) og lån i verktøykassen.

Disposisjonsfondet vil, etter fullføringen av investeringene som allerede er vedtatt, nærme seg sin nedre grense, og vil ikke være stort nok til å finansiere store, nye prosjekter. Dette fikk vi bekreftet seinest i juni.

Disposisjonsfondet fyller vi på med overskudd fra driftsbudsjettet (som det altså blir lite av framover) og eventuelle ekstraordinære inntekter. Vi kan så klart håpe på store, ekstra skatteinntekter som kan saltes ned, men å basere seg på det blir uansvarlig.

Da er det bare kommuneøkonomiens favorittverktøy som gjenstår: lån!

Drammens gjeld er dessverre svært høy. I 2023 var våre netto finansutgifter (altså etter at renteinntekter er trukket fra) på 67,2 millioner. I 2026 er de stipulert å øke til 248,9 millioner. De neste tre årene skal vi altså bruke 181 millioner mer på å betale renter og avdrag til banken. Dette må tas fra driftsbudsjettet som skulle vært brukt på nye lærere, sykepleiere, vedlikehold eller noe annet vi trenger. Penger rett ut av vinduet!

Vi i Venstre har derfor fremmet mange forslag de siste årene om å få betalt ned Drammens gjeld. Det vil vi fortsette med.

I tillegg går vi til valg på å redusere investeringstrykket til kommunen. Dette betyr at vi i framtiden må bli flinkere til å ta vare på det vi har, framfor å bygge nytt, dyrt og råflott. Det var blant annet derfor vi i Venstre, sammen med SP, gikk i front for å stanse det opprinnelige Krokstad sykehjem. Denne operasjonen har spart investeringsbudsjettet for over en halv milliard kroner – og det har spart over 70 millioner på driftsbudsjettet. Likevel får vi et flott sykehjem – samtidig som vi utvider våre eksisterende hjem, slik at alle som trenger det vil få sykehjemsplass eller heldøgns omsorgsbolig.

Å ta vare på eksisterende tjenestesteder mener vi for øvrig også er god klimapolitikk og god nærmiljøutvikling. Vinn-vinn!

Jo mer vi klarer å få nedbetalt vår gjeld uten å påføre oss ny gjeld, vil handlingsrommet på driftsbudsjettet øke. Da blir mulighetene større for nye satsinger. Men først må vi på hestekur.

Vi i Drammen Venstre er tydelige på at for å kunne si ja til å styrke tjenestene vi allerede har og å prioritere nye satsinger, så må vi bli flinkere til å si nei til andre ting. Vi er ikke redd for å være strenge, eller å bruke budsjett-øksa når vi må. 

Stem Venstre dersom du vil ha en moderat, streng, men tydelig og prioritert styring av kommuneøkonomien i årene framover, der miljø, inkludering, skole og barnehage er i fokus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *