Vi kan ikke spare oss til fant på bekostning av barna våre

Cathrin Janøy, Førstekandidat Miljøpartiet De Grønne Drammen. Foto: Daniel Shay Lunt.

Høsten er her og skolene har startet opp. Gjennom sommeren har skole-politikk igjen vært et aktuelt tema i Drammen, og debatten går blant annet på tiltak for å redusere mobbing, lærernes arbeids-situasjon og tiltak mot utagerende elever. 

Tekst: Cathrin Janøy MDG

Drammen MDG vil jobbe for at alle lærere skal ha tillit, og et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi vil at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø. 

Skole og fritidsaktiviteter henger tett sammen, for ungdom som har meningsfulle aktiviteter i fritiden, trives ofte bedre på skolen både faglig og sosialt. MDG vil derfor prioritere at vi får sosiale møteplasser for ungdom i alle kommunedeler. Vi vil også at alle barn og unge skal få delta på en fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes inntekt. I Drammen utreder vi en Fritidskasse vi vil tilføre midler, og som vi vil at skal administreres av frivilligheten på en ubyråkratisk måte, på tvers av idrett, kultur, friluftsliv og humanitære organisasjoner.

Å kunne lese godt er sentralt for all utdanning og også for deltagelse i et levende demokrati. Forskning viser at norske 10. klassinger har fått dårligere leseferdigheter de siste åra. Det rapporteres også at norske 10-åringer har lavest leseglede av de 65 landene som var med i PIRLS-undersøkelsen i 2021. Kun 13 prosent sier at de liker godt å lese, mens det internasjonale gjennomsnittet er på 42 prosent. Dette er bekymringsfullt, for lesning bidrar til å utvikle hele mennesker som kan tenke selvstendig, til personlig vekst og innsikt. 

Mange elever foretrekker likevel å bla i en bok, framfor å bare lese på skjerm, det er lettere å bla fram og tilbake i boka enn å scrolle oppover og nedover.  Derfor er det viktig at alle skoler og bydeler har et godt tilbud også med trykte lærebøker og skjønnlitterære bøker, ikke bare digitale læremidler. Å lese en roman bidrar til å utvide ordforrådet og øke lesehastigheten. Når man leser danner man sine egne bilder og tanker, og blir dermed en aktiv medskaper i motsetning til når man ser en film. 

Bruken av digitale verktøy i undervisninga har definitivt kommet for å bli. Likevel vil vi i Drammen MDG å sette i gang at Drammen skal være forsøkskommune for hovedsakelig skjermfri skole for 1.til 4. klasse. Vi mener det er dypt problematisk å sende med personlig nettbrett hjem til hver eneste 5/6 åring som begynner i skolen. De minste elevene er mest sårbare mht. skjermbruk og kommersielle krefter, og mange foreldre ønsker å skjerme barna sine fra skjermen. Det blir vanskelig å få til dette når barna bruker mye IPad på skolen og leksene også kommer digitalt. Ingen vet foreløpig hva dette betyr for barns utvikling og læring, det er ennå ikke mye forskning på dette.  Innkjøp av nettbrett til bruk i undervisningen i norske skoler kom uten medvirkning fra lærere, foreldre og elever. Derfor vil vi trykke på pauseknappen og skjerme de minste før vi vet mer om konsekvensene av dette, og sørge for god en god strategi for bruk av skjerm ved å involvere foreldre, lærere og elever.

Drammen MDG vil at alle elever blir gode lesere, og at så mange som mulig finner glede i og har utbytte av å lese, ikke bare har ensidig bruk av skjerm. Demokrati og medborgerskap er et hovedelement i den nye læreplanen. Lesere som kan gå i dybden, bedømme innholdet i en tekst selvstendig og gjennomskue blant annet «fake news er essensielle i et demokrati. Slik kompetanse oppnås best gjennom mengdelesing. Det må sikres at alle elever på alle skoler har god og likeverdig mulighet til lesning av fagstoff også via trykte bøker, ikke bare digitalt. Drammen fikk 1 622 000 til å ruste opp skolebibliotekene sine for 2022, og vi har fått flere midler for 2023. Det må sikres at bibliotekene rustes opp på de skolene som trenger det, for i dag er de ofte ikke oppdaterte, men fulle av utrangerte og uaktuelle bøker og uten gode lånesystemer.  

Dessverre har dette året vist en økning i antall elever som føler seg mobbet enten på skolen eller i sosiale medier. Å redusere mobbetallene er kjempeviktig, alle barn og unge har rett til en trygg skolehverdag. Flere kvalifiserte lærere inn i skolen gir bedre mulighet til å følge opp alle elever på en god måte. Men læreren må få tillit og tid til å utføre jobben sin. Derfor har MDG innført sosialfaglige medarbeidere på barneskolene i Drammen, men vi må øke denne satsningen til hele stillinger. 

Drammen kommune må bruke økonomiske insentiver for å både rekruttere og beholde dyktige pedagoger. Vi har de siste årene fått en god fadderordning på plass for nyutdannede lærere, slik at de får nødvendig hjelp og veiledning inn i den praktiske delen av yrket og ønsker å bli der. Vi har også fått på plass en god ordning for videreutdanning for ansatte både i barnehage og skole. 

Drammen MDG ønsker å fokusere både på elevenes og lærernes situasjon i drammensskolen i dag. Skolen må igjen bli et sentralt satsningsområde for kommunen, i flere år har Drammen vært av de kommunene i landet som bruker minst på skole. MDG var med og sørget for at vi fikk skjermet skole for foreslåtte kutt i 2022. Med MDG blir det mindre kutt på barnehage og skolebudsjettene også i fremtiden. Vi vil satse på barnehagene ved å ha flere barnehageansatte utover den nasjonale minstenormen.  Vi kan ikke spare oss til fant på velferden til barna våre! Det eneste realistiske for å finansiere oppvekst-sektoren i årene framover, er derfor innføringen av en sosialt rettferdig eiendomsskatt som skjermer de vanlige boligene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *