Folk opplever at veiene de kjører på hver dag er utrygge. Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer (Foto: NAF)

Viken: Dette frykter vi i trafikken

Dårlig vedlikeholdte veier er på topp når folk i Viken svarer på hva de er bekymret for på hverdagsreisen. – Frykten for at veien i seg selv er farlig er mer utbredt enn frykten for ruskjørere eller møteulykker, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Tre av fire av innbyggerne i Viken sier de er bekymret for dårlig vedlikeholdte veier på hverdagsreisen, viser nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023.

– Folk opplever at veiene de kjører på hver dag er utrygge. Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer, sier Handagard. – Vedlikeholdet av veiene må tas på alvor, det er et soleklart krav viser disse tallene, sier hun.

Farlige situasjoner mellom bilister og syklister og dårlig vintervedlikehold er de neste på listen over hva som bekymrer i trafikken i Viken.

Klare skiller mellom by og bygd

NAFs Trafikantbarometer viser at det er forskjell på hva folk i byene bekymrer seg for, og hva folk i spredtbygde strøk er opptatt av.

– Politikerne som nå kommer i posisjon etter valget, må se hele fylket. I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i spredtbygde strøk er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring, sier Handagard.

Bakgrunn:

NAF Trafikantbarometer 2023, utført av Norstat for NAF. N=4242, undersøkelsen er vektet på kjønn, alder og landsdel.

Folks bekymringer på hverdagsreisen. Andel som svarer «ja» på spørsmål om de er bekymret for:

Norge Viken
Dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l. 68% 71%
Farlige situasjoner mellom bilister og syklister 62% 64%
Dårlig vintervedlikehold 60% 61%
Manglende gang-/ sykkelvei eller fortau 50% 54%
Berusede/ rusede sjåfører 47% 50%
Manglende lys/mørke veier 43% 47%
Viltpåkjørsler 39% 46%
Påkjørsler 44% 46%
Møteulykker/frontkollisjoner 40% 43%
Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister 47% 42%
Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager 35% 37%
Farlige situasjoner ved av/påstiging til kollektiv 26% 26%
Skred og ras 14% 5%

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *