Antallet nyetableringer ned med 16,6 prosent i 2022

Nye tall fra data- og analyseselskapet Experian, viser at det i fjor ble registrert 30.491 nye aksjeselskap. Sammenlignet med 2021 er dette en nedgang på 16,6 prosent, da tilsvarende tall var på 36.558. De ferske tallene viser at det har vært en nedgang i alle landets fylker. Den prosentvise nedgangen har vært størst i Innlandet […]

Grønt lys for idretten

Idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet har fått 10 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til tilskuddsordningen Grønt lys for idretten. Tilskuddsordningen Grønt lys for idretten har som mål å få ned energiforbruket til idrettsanlegg i Telemark og Vestfold, Innlandet og Viken. Dette skal gjøres ved å legge om fra lyskilder med eldre teknologi til […]

Kostnadsbevisste elbilkjøpere

Langt flere elbilister regner inn månedlige driftskostnader i bilkjøpet enn de som eier en bensin- eller dieselbil. – Enda flere ville vurdert elbil om de også tok med de månedlige driftskostnadene i regnestykket, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Seks av ti av elbilister svarer at de regnet inn driftskostnadene sist de kjøpte bil, […]

Freder jødisk hjem i Larvik

Riksantikvaren freder huset og eplehagen til familien Sachnowitz, som ble deportert og drept i forfølgelsen av de norske jødene i 1942-43. Av ni familiemedlemmer kom kun sønnen Herman Sachnowitz hjem fra utryddelsesleirene. -Dette er et nasjonalt kulturminne som angår oss alle. Fredningen av Sveins gate 15 skal bevare minnet om en jødisk familie fra mellomkrigstidens […]

Miljøorganisasjoner ut mot regjeringens mineralforslag

I en felles høringsuttalelse krever en samlet miljøbevegelse at regjeringen snur om gruvedrift på havbunnen og stanser åpningsprosessen på norsk kontinentalsokkel. Fredag 27. januar var det høringsfrist for Olje- og energidepartementets konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område. En samlet miljøbevegelse har levert en felles høringsuttalelse med krav om at […]

Svak avslutning på året for varehandelen

Handelen hadde en nedgang på 1,4 pst i desember. Detaljhandelen uten bilkjøp og bensin falt med 1,4 prosent i desember 2022 i forhold til samme måned året før. For hele 2022 viser varehandelshandelsindeksen en marginal oppgang på 0,4 prosent – etter rekordåret 2021. Handelen i desember hadde en svak nedgang, i tråd med Virkes prognoser. – Det var forventet en […]

Laksefisket noe bedre i fjor etter bunnrekord året før

– Vi er glade for at laksefisket i elv i fjor tok seg opp etter tidenes dårligste fiske året før, sier miljødirektør Ellen Hambro. Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag publisert den nasjonale statistikken for fangst av laks, sjøørret og sjørøye i elv. Den viser at det i 2022 ble fanget 380 tonn laks i elv, 24 prosent […]

Etablerer nasjonalt nettverk for nye oppdrettsarter

Kysten er full av lavtrofiske arter som kan utnyttes til mat, fôr og helseprodukter. Nå danner industriaktører, forskere, beslutningstakere og interesseorganisasjoner et nasjonalt nettverk som skal dele kunnskap og fremme lavtrofisk akvakultur. I Tromsø er det samlet 50 personer til et to-dagers møte der nettverket blir etablert. Samlingen er finansiert av Norges forskningsråd. Tang og […]