Regjeringen fortsetter å svikte bedriftene

Strømstøtten videreføres og forsterkes for husholdningene, kultur, landbruk og frivilligheten. SMB Norge er skuffet over lite nytt for bedriftene. Tirsdag ettermiddag presenterte statsministeren, finansministeren og olje- og energiministeren flere endringer i strømstøtteordningen. Interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, er skuffet over at regjeringen ikke kom med gode nyheter for landets små og […]

– Ikke bruk skiboksen som bagasjerom

En overfylt skiboks kan utgjøre risiko, viser tester NAF har gjort. – Flere skibokser vi har testet tåler ikke uhell i 30 kilometer i timen, sier Jan Harry Svendsen, rådgiver i NAF. Mange fyller opp skiboksene med bagasje når de skal på ferietur. – Dette er bekymringsfullt. Vårt råd er å pakke tunge ting i bilens bagasjerom […]

Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Likevel kan virksomheter på bestemte vilkår leie inn arbeidstakere midlertidig. Fra 1. april i år vil ett av alternativene for innleie falle bort. Dette gjelder muligheten til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for å dekke et «arbeid av midlertidig karakter». Ut fra våre […]

Stabil kriminalitet i Sør-Øst

I Sør-Øst politidistrikt ble det i 2022 registrert rett i underkant av 38.000 anmeldelser. Det viser oversikten over straffesakstall for politidistriktet. Antall anmeldelser totalt er noe høyere enn i 2021, men det har ellers vært en jevn nedgang de siste fem årene. Trafikk- og vinningssaker er de kriminalitetstypene med klart høyest volum målt i antall […]

Over 800.000 nordmenn ryddet søppel i 2022

Hold Norge Rents årlige Ipsos-undersøkelse om frivillig opprydding viser at engasjementet stadig øker. – Frivillig opprydding er en enkel og effektiv handling for miljøet, og vi er glade for at dugnaden vi inviterer til fortsetter å engasjere folk over hele landet, sier Hold Norge Rents prosjektleder for opprydding Heidi Gromstad. I 2022 var Strandryddeuka en del […]

Krasjing i vinterferien kostet en halv milliard i fjor

De neste to ukene er det vinterferie ulike steder i landet. – Mange skal ut på veiene og hver vinterferie merker vi at det går helt galt for flere. Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge. – I fjor krasjet vi for nesten 524 millioner kroner i vinterferieperioden. Totalt var det 21 813 […]