Frem til 18. oktober kan ungdom i Norge, som er født i 2005, søke om gratis interrail-billetter. Foto: Bjørn Ànte Røe

Nå kan 18-åringer i Norge søke om gratis interrailbilletter

Er du født i 2005? EU gir bort 400 gratis togbilletter til ungdommer i Norge som blir 18 år i 2023. Formålet er kulturutveksling på tvers av landegrensene, og søknadsfristen er 18. oktober.

– Å reise med tog er en fantastisk måte å oppleve andre kulturer på. På interrail kan du få nye venner og styrke bånd til venner du har fra før dersom dere søker sammen som gruppe. Denne ordningen med gratis reise for unge kommer nok ekstra godt med nå i dyrtiden, sier Anne M. Solbu Kleiven, divisjonsdirektør i Bufdir.

Billettkonkurransen «DiscoverEU» er en del av EU-programmet Erasmus+. Programmet har en egen ungdomsdel, som i Norge administreres av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir).

Populær ordning

I undersøkelser Europakommisjonen gjorde blant ungdommene som reiste i prosjektets første prøverunder, svarte mellom 70-80 prosent at de ble mer åpne for et multikulturelt Europa, mer tolerante for andres verdier og atferd og mer interessert i hva som skjer i Europa.
Da konkurransen ble avholdt for første gang i 2018, meldte 100 000 ungdommer seg på for å vinne de 15.000 billettene. Fra og med 2022 ble ordningen en del av Erasmus+-programmet, der Norge er med som medlemsland.

Hvordan funker det?

  • To ganger i året arrangerer EU en stor konkurranse der 18-åringer kan vinne billetter. Ordningen ble en del av Erasmus+-programmet fra 2022, og ungdommer i alle land som er med i programmet kan delta.
  • Billettkonkurransen kommer igjen hver vår og høst. Neste runde åpner 4. oktober 2023.
  • I år deles det ut 70.000 billetter, 35.000 i vår og 35.000 nye i høst. Hvert land får en kvote basert på innbyggertall, og i 2023 går omtrent 800 billetter til ungdommer i Norge.
  • De som kan melde seg på konkurransen er alle som er bosatt i Norge (man trenger ikke å være statsborger) og som er født i 2005. Man må ha fylt 18 år den dagen man starter reisen.
  • Konkurransen fungerer slik at man svarer på fem korte (og enkle) flervalgspørsmål og ett gjettespørsmål. De som gjetter nærmest vinner billetter, og resten havner på venteliste.
  • Man kan velge om man melder seg på alene eller sammen med maks fire venner. Melder man seg på som gruppe, får alle hver sin billett hvis man vinner.
  • Dersom man trenger tilrettelegging for å kunne gjennomføre reisen (for eksempel å ha med en ledsager), kan man si fra om det når man melder seg på

Les om hvordan du kan søke på https://erasmusplussungdom.no/discovereu/  

Erasmus+

  • DiscoverEU er en del av Erasmus+-programmet. Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Programmet er mest kjent for utdanningssektoren, men rommer også en ungdomssektor som gir støtte til lokale, nasjonale eller internasjonale prosjekter for ungdom og ungdomsarbeidere over hele Europa, i tillegg til kurs og opplæring for ungdomsarbeidere.
  • Alle medlemslandene i programmet har et nasjonalt kontor for ungdomssektoren av programmet. I Norge heter nasjonalkontoret “Erasmus+ ungdom” og er en del av Bufdir.
  • DiscoverEU fungerer litt annerledes enn de andre støtteordningene i programmet, som administreres av nasjonalkontoret. De gratis interrailbillettene blir gitt direkte fra Europakommisjonen, men Bufdir/Erasmus+ ungdom fungerer som informasjonskontor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *