4.942 arbeidssøkere i Buskerud i januar

I januar var 4.942 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Blant arbeidssøkerne var 3.168 personer registrert som helt ledige i januar. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså like over landsgjennomsnittet på 2,1 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.890 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.052 personer registrert som delvis ledige.

Sammenlignet med januar i fjor, er nå 491 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 18 prosent. Bruttoledigheten har økt med 558 personer (+19 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I januar var 1.052 personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 67 personer (+7 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Det er et godt arbeidsmarked i Buskerud, selv om vi har hatt en gradvis økning i arbeidsledigheten det siste året. Vi ser nå også at det blir flere helt ledige permitterte, med en økning på 42 prosent i Buskerud sammenlignet med i fjor, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

NAV registrerte 2.371 nye ledige stillinger i Buskerud i januar. Det er som på samme tid i fjor. 644 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 226 er innen undervisning 217 er innen industriarbeid.

Alder og kjønn

I januar var det 1.138 helt ledige kvinner i Buskerud, en økning på 118 personer (+12 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.030 helt ledige menn i Buskerud i januar. Det er en økning på 373 personer (+23 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en økning i antall helt ledige i nesten alle aldersgrupper sammenlignet med januar i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 195 personer (+30 prosent). I denne aldersgruppen var det 851 helt ledige i Buskerud i januar.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 146 personer (+18 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 95 personer (+16 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 61 personer (+16 prosent). I aldersgruppen over 60 år er det en nedgang på 6 personer (-3 prosent).

Høyest og lavest Modum er kommunen med høyest ledighet i Buskerud i januar, der 2,8 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Den laveste ledigheten i Buskerud finner vi i Nore og Uvdal, der 1,0 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i januar. Statistikk fra NAV viser at 370 personer (12 prosent) av de helt ledige i Buskerud er permitterte. Det samme gjelder 201 personer (19 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Buskerud nå permittert.

Figur 1: Antall helt ledige, helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, delvis ledige, og summen av alle arbeidssøkere i Buskerud. Månedstall for 2022, 2023 og 2024.

* I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *