Ber regjeringen skrote forslag fra ekspertgruppe

I morgen går fristen ut for å levere høringssvar til ekspertgrupperapporten Et jevnere utdanningsløp. Utdanningsforbundet mener mange av forslagene er feil medisin og advarer særlig mot anbefalingen om “lekbasert læring”. Ekspertgruppens mål har vært å foreslå tiltak som kan gjøre utdanningssystemet mer sosialt utjevnende enn i dag. Blant de viktigste anbefalingene er mer veiledet lek, […]

Mange nordmenn har ikke råd til vedlikehold

1,3 millioner nordmenn oppgir at de ikke setter av penger til vedlikehold av egen bolig. Stram økonomi er blant hovedårsakene. I en fersk undersøkelse Respons Analyse har gjennomført på vegne av Fremtind, oppgir 31 prosent nordmenn at de ikke sparer eller setter av penger til vedlikehold av boligen. Av disse er det 1 av 4, […]

Folk flest dropper dietter

Et flertall av nordmenn velger å spise variert og avstår fra strenge dietter. Det viser en ny undersøkelse fra MatPrat utført av Opinion. MatPrats ferske ernæringsundersøkelse avdekker en tydelig skepsis mot diettkulturen som ofte fremmes av både media og sosiale medier. –  Vår undersøkelse viser at nordmenn flest ikke går på dietter. Det tenker jeg […]

Det står veldig bra til med helsen til norske dyr

Den norske dyrehelsen og dyrevelferden er i internasjonal sammenheng ansett som svært god. Det er i dag få listeførte sykdommer hos landdyr i Norge. Torsdag sist uke overleverte Veterinærinstituttet sin årlige statusrapport for dyrehelsen og dyrevelferden i Norge til Mattilsynet. Dyrehelserapporten for 2023 viser at det står bra til med helsen hos norske dyr. Se […]

Sesongåpning på Vestfossen Kunstlaboratorium

Åpningen skjer kommende lørdag, det er Ingrid Røynesdal, direktør for Nasjonalmuseet som st¨r for høytidelighetene. Taler ellers ved daglig leder Lars-Andreas Kristiansen, ordfører i Øvre Eiker Adrian W. K. Tollefsen, fylkesordfører i Buskerud Tore Opdal og kunstner Sverre Bjertnæs. Enakteren Gi meg hånden spilles kl 15:00 og varer i 15 minutter. Stykket er skrevet av dramatiker Arne […]