5 millioner forskningskroner til å redusere ulikhet i helse. Mange utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering. Foto: Shutterstock

45 millioner forskningskroner til å redusere ulikhet i helse

I fire prosjekter skal man forske på barn med autisme, personer med demens, mental helse til minoritetsungdom som har flyktet alene til Norge og barn og unge med kronisk nyresykdom.

Helsetjenester som er tilpasset ulike pasientgruppers behov vil kunne bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse. Forskningsbasert kunnskap om ulike pasientgruppers behov er avgjørende. Jeg er derfor glad for at fire viktige prosjekter som vil få fram kunnskap om dette skal finansieres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Prosjektene omhandler alt fra diagnosering, behandling og rehabilitering og hvordan helse-, omsorgs- og velferdstjenestene best kan tilpasses disse gruppene.

Kunnskap om utsatte pasientgrupper

Mange utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering.

Med utsatte grupper mener vi barn og unge (0–25 år), minoriteter, personer med psykisk uhelse, personer med nedsatt funksjonsevne og/eller med flere kroniske sykdommer, rusavhengige og personer med demens.

Blant annet får forskere ved Oslo universitetssykehus 12 millioner kroner til å forske på barn og unge med autismespekter-forstyrrelser for bedre å koordinere og optimalisering av helsetjenester for pasientgruppen. Slike pasienter opplever ofte ekstra utfordringer knyttet til hvordan helsetjenestene er organisert, og mangel på integrering mellom ulike deler av tjenestene. Prosjektet vil blant annet undersøke faktorer ved helsetjenesten som kan bidra til raskere diagnose og bedre tilpassede tjenester for denne gruppen.

Forskere ved Universitetet i Bergen får 10,6 millioner kroner for å forske på ny, innovativ behandling av symptomer på demens. Målet er å bruke data fra sensorteknologi og kunstig intelligens for å utvikle behandling basert på kunstig mørke. Prosjektet vil blant annet også undersøke hvordan dette kan tas i bruk i primærhelsetjenesten.

– Det er behov for mer forskning som kan utvikle helsetjenestene og bidra til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering. Mer klinisk forskning, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, er nødvendig, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse tildeles forskningsmidler

Institusjon Prosjekt Innstilt beløp (mill. kroner)
Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet Single Cell Data-derived European Study for Personalised Management of Chronic Kidney Disease (CKD) in Children and Adolescents 12,0

 

NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET FAMREUN Family Reunification and Unaccompanied Refugee Minors: Psychosocial Health, Integration and Support Services 10,362

 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS PrecisionCare: Improving pathways to care for children and adolescents with autism spectrum disorder 11,995

 

UNIVERSITETET I BERGEN Virtual darkness and digital phenotyping in specialized and municipal dementia care: The DARK.DEM randomized controlled trial. 10,621

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *