7.244 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i september

I september var 7.244 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.595 personer registrert som helt ledige i september. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger likt med landsgjennomsnittet på 1,8 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.566 personer. Det tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.678 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 13.939 helt ledige personer i august, noe som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med september i fjor, er nå 869 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 23 prosent. Bruttoledigheten har økt med 747 personer (+16 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I september var 1.678 personer registrert som delvis ledige. Det er en økning på 176 personer (+12 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

Fortsatt mangel på arbeidskraft

– Det er fortsatt et stabilt arbeidsmarked i Vest-Viken. Det er en tydelig økning i antall ledige siden i fjor, men ledigheten er omtrent uendret sammenlignet med august, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Hun legger til at det fortsatt er mangel på arbeidskraft innen en rekke næringer.

-Vi oppfordrer enda flere arbeidsgivere til å samarbeide med NAV om rekruttering. Vi har mange motiverte kandidater, og kan samarbeide om kvalifisering hvis det er behov for det, sier Speilberg.

I Vest-Viken registrerte NAV 2.722 nye ledige stillinger i september. Det er 23 prosent færre enn på samme tid i fjor. 676 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 329 er innen butikk- og salgsarbeid og 316 er innen undervisning.

Ledighet etter bransje

Det er en økning i ledigheten i alle bransjer unntatt helse, pleie og omsorg sammenlignet med samme tid i fjor. Størst økning i helt ledige ser vi innen bygg og anlegg med 218 personer (+60 prosent), butikk- og salgsarbeid med 81 personer (+21 prosent), kontorarbeid med 75 personer (+27 prosent), reiseliv og transport med 67 personer (+21 prosent), ingeniør- og ikt-fag med 54 personer (+26 prosent) og industriarbeid med 52 personer (+19 prosent).

Innen helse, pleie og omsorg ser vi en nedgang i antall helt ledige på 6 personer (-2 prosent).

Personer uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn, er nå gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i september (734 personer). Deretter kommer bygg og anlegg (579 personer), butikk- og salgsarbeid (470 personer), serviceyrker og annet arbeid (436 personer), reiseliv og transport (386), kontorarbeid (351 personer) og industriarbeid (329 personer).

Alder og kjønn

Det var i september 2.029 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en økning på 322 personer (+19 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.566 helt ledige menn i Vest-Viken i september. Det er en økning på 547 personer (+27 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en økning i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med september i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 205 personer (24 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. I denne aldersgruppen var det 1.075 helt ledige i Vest-Viken i september.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 264 personer (+23 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 235 personer (+29 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 147 personer (+26 prosent) og i aldersgruppen over 60 år en økning på 18 personer (+5 prosent).

Høyest og lavest

Drammen, Ringerike og Hemsedal er kommunene med høyest ledighet i Vest-Viken i september. I alle disse kommunene er nå 2,3 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Nore og Uvdal, der 0,4 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i september.

Statistikk fra NAV viser at 245 personer (5 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 219 personer (13 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *