Robert er nominert til årets grasrottrener i fotball

Robert Gebuhr er trener for ÅIF. Eller var det DBK? Vel, faktisk er svaret ja på begge. Han trener et samarbeidslag for fotballjenter 15 år fra ÅIF og DBK. Nå er han nominert til årets grasrottrener, og her kan du lese hvorfor du skal gi ham din stemme innen midnatt 1. oktober. -Jeg begynte å […]

Kameratilsyn hos virksomheter med unge arbeidstakere

Datatilsynet vil gjennomføre flere kameratilsyn innenfor arbeidsliv fremover. Hovedfokuset er arbeidsplasser med unge arbeidstakere. Unge arbeidstakere er ekstra sårbare i møtet med arbeidslivet. Samtidig ser Datatilsynet at unge arbeidstakerne ofte blir utsatt for ulovlig kameraovervåking. – Vi i Datatilsynet ser alvorlig på dette. Planen er derfor å gå på flere uanmeldte stedlige tilsyn. Det betyr at […]

7.244 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i september

I september var 7.244 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Blant arbeidssøkerne var 4.595 personer registrert som helt ledige i september. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger likt med landsgjennomsnittet på 1,8 prosent. Bruttoledigheten, som […]

Nedgangen i byggevarehandelen fortsetter

Byggevarehandelen falt med 7,3 prosent i 2. tertial 2023 fra samme periode året før. Det er kraftig tilbakegang i byggevarehandelen. I 2. tertial 2023 falt omsetningen til byggevarehusene med 7,3 prosent i forhold til samme periode året før. Det var nedgang i de fleste deler av landet. Tilbakegangen var klart størst i Innlandet, etterfulgt av […]

Mange taper penger – får ikke overtidsbetalt

– Svært få arbeidstakere kan unntas fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, sier NITO-advokat Kirsten Rydne. Saker om ulovlig unntak fra arbeidstidsbestemmelsen kommer stadig på bordet til NITO-advokatene. Gjennom mange år har vi i NITO fulgt utviklingen i antall medlemmer som ikke er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene. Mange av dem er nyutdannet. Tallet er altfor høyt, sier […]