7.338 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i oktober

I oktober var 7.338 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.599 personer registrert som helt ledige i oktober. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger likt med landsgjennomsnittet på 1,8 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.681 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.657 personer registrert som delvis ledige.

977 flere ledige

I hele fylket Viken var det 13.844 helt ledige personer i oktober, noe som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med oktober i fjor, er nå 977 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 28 prosent. Bruttoledigheten har økt med 877 personer (+18 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I oktober var 1.657 personer registrert som delvis ledige. Det er en økning på 146 personer (+10 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten fortsetter å være på et lavt nivå i Vest-Viken. Selv om det er en økning i helt ledige siden i fjor, har ledigheten holdt seg på et stabilt nivå de siste månedene, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun legger til at det fortsatt er et stramt arbeidsmarked med stort behov for arbeidskraft.

– Det er som vanlig stor etterspørsel etter arbeidskraft innen helse og omsorg, sier Speilberg.

I Vest-Viken registrerte NAV 3 269 nye ledige stillinger i oktober. Det er 3 prosent flere enn på samme tid i fjor. 737 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 346 er innen butikk- og salgsarbeid og 314 er innen undervisning.

Ledighet etter bransje

Det er en økning i ledigheten i alle bransjer unntatt helse, pleie og omsorg sammenlignet med samme tid i fjor. Størst økning i helt ledige ser vi innen bygg og anlegg med 225 personer (+63 prosent), kontorarbeid med 108 personer (+39 prosent), industriarbeid med 94 personer (+37 prosent), butikk- og salgsarbeid med 86 personer (+22 prosent), ingeniør- og ikt-fag med 74 personer (+38 prosent), serviceyrker og annet arbeid med 72 personer (+21 prosent) og reiseliv og transport med 54 personer (+21 prosent).

Innen helse, pleie og omsorg ser vi en nedgang i antall helt ledige på 32 personer (-12 prosent).

Personer uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn, er nå gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i september (695 personer). Deretter kommer bygg og anlegg (582 personer), butikk- og salgsarbeid (476 personer), serviceyrker og annet arbeid (416 personer), reiseliv og transport (391), kontorarbeid (382 personer) og industriarbeid (348 personer).

Alder og kjønn

Det var i oktober 1.925 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en økning på 254 personer (+15 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.674 helt ledige menn i Vest-Viken i oktober. Det er en økning på 743 personer (+38 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en økning i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med oktober i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 206 personer (25 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. I denne aldersgruppen var det 1.029 helt ledige i Vest-Viken i oktober.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 325 personer (+30 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 287 personer (+38 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 169 personer (+30 prosent) og i aldersgruppen over 60 år en økning på 10 personer (+3 prosent).

Høyest og lavest

Hemsedal er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i oktober, der 2,5 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Nore og Uvdal, der 0,3 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i oktober.

Statistikk fra NAV viser at 263 personer (6 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 226 personer (14 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

*Endring i definisjon permittert fra september 2022: Fra og med september 2022 endres definisjonen til å bare ta hensyn til 3 måneder for avstemning mot søknad og eventuelt avslag, mot 6 måneder tidligere (januar 2020 til august 2022). Dette for å hensynta en mer normalisert saksbehandlingstid. Les mer om endringene på nav.no

Figur 1: Antall helt ledige, helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, delvis ledige, og summen av alle arbeidssøkere i Vest-Viken. Månedstall for 2021, 2022 og 2023.

* I henhold til Statistikklovens § 7-1 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *