Skader fra regnet strømmer på til If

Forsikringsselskapet If har ved 10-tiden fredag fått meldt inn nærmere 40 skader fra det kraftige regnværet siste døgn. Skadetallet er ventet å stige utover fredagen og i helgen, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If. – Regnet skal jo fortsette, sier han. – Det er først og fremst vann som har trengt inn i kjellere hos […]

Invitasjon til Klubbledermøte

Formålet med møtet er å skape en felles forståelse for innholdet i de to dokumentene. Møtet må også drøfte videre strategi fram mot budsjettvedtaket i kommunestyret 12.12. 

Mener seniorene presterer like godt, men foretrekker helst de under 30

Åtte av ti ledere mener de over 60 presterer like godt som yngre kolleger, men nær halvparten av ledere foretrekker å ansette en under 30 framfor en over 60. Seniorer forbigås også ved forfremmelser, de deltar sjeldnere på kurs og blir nedprioritert ved innføring av ny teknologi, viser Norsk seniorpolitisk barometer som blir presentert på Forskningskonferansen i dag. Det […]

7.338 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i oktober

I oktober var 7.338 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Blant arbeidssøkerne var 4.599 personer registrert som helt ledige i oktober. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger likt med landsgjennomsnittet på 1,8 prosent. Bruttoledigheten, som […]

Næringslivets klimapris 2023 til Norsk Kylling

Norsk Kylling er tildelt Næringslivets klimapris for sitt helhetlige arbeid med å redusere klimautslipp og miljøbelastning i hele verdikjeden. Prisen ble delt ut under Zerokonferansen og er et samarbeid mellom ZERO, NHO og NTNU. – Vinneren har på forbilledlig vis tatt tak i egne utslipp og systematisk jobbet for å kutte utslippene i hele bedriftens […]

Nye retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

– Jeg er glad for å kunne meddele at de etterspurte retningslinjene nå er ferdigstilt. De nye retningslinjene er ment å støtte kommunene i deres behandling av søknader, gi informasjon til brukere og bidra til likere behandling av saker mellom kommunene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. I dag har Vegdirektoratet publisert de nye retningslinjer til forskrift […]

Hva om Frost-Elsa gifter seg med en kvinne?

For noen dager siden fikk jeg tilsendt et bilde av ei verdenskjent kvinne med visse spekulasjoner angående legning. Vanligvis bryr jeg meg ikke om sånt – men dette kan bli både interessant og viktig for mange fremover. Det er skikkelig kontroversielt for noen, så hold deg fast: Elsa, fra Frost. Du vet, dronningen av Arendelle, […]