Agurk fra Spania er mistenkt smittekilde i utbrudd av salmonella

Etter en omfattende utbruddsetterforskning, peker agurk fra en spansk leverandør seg ut som sannsynlig smittekilde i et salmonellautbrudd som startet i november. Det er ikke meldt om nye sykdomstilfeller de siste ukene, noe som kan tyde på at det ikke er forurensede produkter på markedet lenger og at utbruddet sannsynligvis er over.

Det er nå registrert 72 personer som har blitt syke av mage-tarmbakterien Salmonella Agona. Smittetoppen i Norge var i midten av november, og siste meldte sykdomstilfelle kom 2. desember. Det er også meldt om tilfeller av samme utbruddsstamme i Sverige og i Nederland, i samme periode.

Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet.

– Det er ikke alltid mulig å finne smittekilden i slike utbrudd, men nå har enkelte partier agurk fra en spansk leverandør pekt seg ut som den mest sannsynlige smittekilden, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon biologisk mattrygghet.

De forurensende agurkene har sannsynligvis ikke vært på markedet siden november.

De norske importørene av agurker fra leverandøren har intensivert prøvetakingen av agurk som et ekstra sikkerhetstiltak. Man har så lagt ikke funnet Salmonella i disse prøvene. Mattilsynet har varslet spanske myndigheter og andre land i EU om mistanken.

Utbruddsetterforskningen fortsetter for, om mulig, sikkert slå fast at disse agurkene er smittekilden. Dette kan være utfordrende, da de forurensende produktene sannsynligvis er borte fra markedet og folks kjøleskap.

Tidkrevende og komplisert arbeid

Utbruddsetterforskning tar tid og arbeidet er komplisert. Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har innhentet informasjon fra de syke personene om hva de har spist, både hjemme og ute, og hva de har vært i kontakt med. Vi har også bedt pasientene om detaljer fra kvitteringer for bedre å vite nøyaktig hva de handlet.

– Det er mye spansk agurk på markedet, men vi har bare mistanke til agurker fra én leverandør, i et avgrenset tidsrom. De som har blitt syke, kan ha spist eller vært i kontakt med agurk fra denne leverandøren. De har enten kjøpt agurk i butikk eller blitt servert det på institusjon, kantine eller annet serveringssted, sier Svindland.

Utbruddsetterforskningen gjennomføres i samarbeid mellom Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger.

Mattilsynet har hatt løpende dialog i kontakt med forskjellige aktører innen import av grønnsaker, dagligvarenæringen, institusjonskjøkken, serveringssteder, samt Tolletaten, for å få bedre oversikt over relevante varestrømmer. Næringens innsats har vært svært viktig for å finne fram til distribusjon av aktuelle partier fra denne leverandøren.

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har også vært i kontakt med svenske og nederlandske myndigheter, som begge har utbrudd med samme type Salmonella Agona som i Norge.

Forebyggende tiltak

Du bør alltid skylle og vaske frisk frukt og grønt, spesielt det som vi importerer fra utlandet. Dette gjelder også agurk. Tørk frukt og grønt godt etter vaskingen, der det er mulig. Du kan også skrelle agurken. Husk å vaske hendene dine slik at du ikke overfører eventuell smitte til utstyr, kjøkken eller annen mat.

God kjøkkenhygiene og god håndhygiene kan hindre smitte av Salmonellabakterier mellom matvarer og mellom mennesker. Er man syk med diaré, skal man også unngå å lage mat til andre. Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper Salmonellabakteriene. Noen frukter og grønnsaker er ikke mulig å varmebehandle før du spiser dem. Skyll og vask disse godt, det er også en fordel om du tørker dem når det er mulig.

Internasjonalt er de vanligste smittekildene kjøttprodukter, men også egg, eggprodukt, melkeprodukt som er upasteurisert eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og frukt, tørket frukt og krydder kan være kilder til infeksjon. Agurk har tidligere vært mistenkt som kilden til to store salmonellautbrudd i England og USA.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *