Antall demente øker dramatisk

Billy Taranger, ordførerkandidat Drammen KrF

Nasjonalt senter for aldring og helse har utviklet et prognoseverktøy som beregner andelen med demens. De har beregnet at andelen av befolkningen med demens i Drammen kommune i 2022 er 1,87 prosent som tilsvarer 1.899 personer.

Tekst: Billy Taranger, lokallagsleder og førstekandidat Drammen KrF

Prognosen for Drammen viser at i 2025 vil antall mennesker med demens være 2.199. Dette er en økning på over 15 prosent, som tilsvarer 300 personer, 100 i året. I 2030 er det estimert at 2.619 mennesker vil være plaget med demens i Drammen, 2,46 prosent av befolkningen. Det er en økning på 720 mennesker på knappe åtte år.

Hvem skal ta vare på over 2.600 demente? Hvor skal de bo? Noen kan bo hjemme i kortere eller lengre tid hvis de har hjelp og støtte. Men i et 10 – 12 års perspektiv, vil de aller fleste trenge en institusjonsplass. Var det da riktig å nedlegge Fredholt og Gulskogen sykehjem, som har vært et trygt hjem for demente i mange år uten at det er bygget tilstrekkelig med plasser for dem. Samtidig vet vi at det å flytte demente til en ny bolig med nye omgivelser ikke er heldig. Hvordan er situasjonen nå? Vi savner en redegjørelse for om alle er flyttet og hvordan  det går med dem?

Vi trenger flere institusjonsplasser i Drammen, og vi må ikke sette syke opp mot hverandre. Det må sørges for de mange som trenger omsorgsboliger, og kommunen må rigge seg med tilstrekkelig institusjonsplasser til den voldsomme økningen av demente i kommunen vår. De demente må også få leve verdige liv i trygge og kjente boliger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *