Tekna-president Elisabet Haugsbø vil ha mer kompetanse om kunstig intelligens i næringslivet. Foto: Tekna

Bedriftene mangler kompetanse på kunstig intelligens og IKT

Norske bedrifter mener kunstig intelligens vil bli viktig for virksomheten framover. Samtidig mangler de kompetanse for å sette teknologien i bruk, viser NHOs kompetansebarometer for 2023.

NHOs kompetansebarometer for 2023 ble lagt fram onsdag 14. februar. I rapporten kommer det fram at hele 62 prosent av virksomhetene i NHOs medlemsbedrifter melder at de har et udekket kompetansebehov, og størst er behovet for ingeniørkompetanse, teknisk kompetanse og håndverkkompetanse, med 44 prosent.

– Dette viser nok en gang at mangelen på ingeniør-og teknologikompetanse er prekær i næringslivet.  Vi må nå få på plass en langsiktig rekrutteringsplan til områdene der næringslivet skriker etter kompetanse, sier Tekna-president Elisabet Haugsbø.

Klarer ikke å ta i bruk kunstig intelligens

I år var spørsmål om kunstig intelligens og IKT-kompetanse tatt inn som et eget tema i NHO-rapporten, og svarene viser at kompetansemangelen på området er kritisk. 51 prosent av bedriftene melder at kunstig intelligens vil være viktig framover, og 49 prosent mener det vil endre måten oppgaver løses på. Samtidig svarer 68 prosent at de mangler kompetanse på å iverksette og bruke kunstig intelligens.

36 prosent av bedriftene sier de i svært stor grad eller i noen grad har et udekket behov for IKT-kompetanse. Områdene det er størst behov for er digital sikkerhet og kunstig intelligens.

– Kunstig intelligens og IKT-sikkerhet er nært knyttet til hverandre. Vi trenger økt kunnskap i næringslivet og i befolkningen om kunstig intelligens. Det representerer mange og store muligheter for næringslivet når det brukes riktig, men også sikkerhetstrusler og utfordringer knyttet til blant annet personvern og påvirkning som vi må kjenne til og forstå, sier Haugsbø.

– Må utdanne flere

For å forstå kunstig intelligens mener Haugsbø det må utdannes flere med høy kompetanse innen fag som IKT, matte, fysikk og teknologi. Det må også satses mer på kompetanseheving av ansatte i arbeidslivet.

– Vi ser at bedriftene påpeker at kompetansebehovet skyldes både at det er vanskelig å rekruttere, men også at de ansatte sliter med å holde seg oppdatert i den raske teknologiske utviklingen. Dette krever at de ansatte følges opp med kompetanseheving, sier Haugsbø.

I rapporten påpeker mange av bedriftene, 39 prosent, at de forventer en økning i behovet for arbeidskraft med mastergrad eller mer.

– Det er klart at Norge, som heldigital nasjon og kunnskapsnasjon, vil se et økende behov for høykvalifisert arbeidskraft. Vi tror dette spesielt vil gjelde innen teknologi og realfagene. Kompetanse innen disse fagene ligger til grunn for utviklingen som vil komme innen områder som helse, grønn omstilling, energi og samferdsel, sier Haugsbø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *