Dag Atle Meinich-Bache mener arbeidsinkludering er viktig for økt sysselsetting. Foto: Tom Haga / Fretex

-Dette er hindrene for å få jobb nå

Arbeidsledigheten er lav, men hvor enkelt er det egentlig å få seg jobb? Respons Analyse har på vegne av Fretex Jobb fått svar på hvordan rekruttering og jobbsøking oppleves nå.

Tre av fire synes det er en stor utfordring å skrive CV og søknad. De yngre synes det er vanskeligere å få på plass en god CV og søknad enn eldre. Med årene kommer trening og dermed mindre uro rundt det å skrive jobbsøknad. Problemet mange jobbsøkere strever med er å selge seg inn. Kvinner opplever det som vanskeligere enn menn. Det kan være vanskelig å vite hva arbeidsgiver vektlegger, til tross for informasjonen som gis.

4.000 jobbsøkere

Manglende erfaring, nettverk og utdanning er de viktigste hindringene for å få seg jobb. Det er både arbeidsgivere og jobbsøkere enige om. Årlig er rundt 4.000 jobbsøkere innom Fretex Jobb. Dette er mennesker med ulik bakgrunn og historie, men felles for alle er at de ønsker seg jobb.

-Resultatene i Jobbarometeret stemmer godt overens med våre erfaringer. Heldigvis kan en gjøre noe med hindringene for å få seg jobb. Nettverk kan bygges, erfaring kan skaffes og jobbsøkere kan få tilbake troen på seg selv, sier Dag Atle Meinich-Bache, direktør for arbeidsinkludering i Fretex.

2 av 4 har vurdert å søke ny jobb

Halvparten av de spurte har vurdert et jobbskifte, og tre av fire arbeidsgivere har søkt etter nye ansatte. Prosessen rundt det å søke etter nye ansatte oppleves blandet. Halvparten synes det er en tidkrevende prosess. Men selv om det for mange oppleves vanskelig på forskjellige måter synes en stor andel at det er spennende, lærerikt og givende. Under halvparten av arbeidsgiverne benyttet eksterne ressurser i ansettelsesprosessen. De som benyttet ekstern hjelp, erfarte at de fikk utvidet feltet de søkte ansatte i.

De som byttet jobb var opptatt av å få nye utfordringer (45%), de hadde økonomiske grunner (41%) eller de ønsket et nytt eller bedre arbeidsmiljø (28%).

Pandemien har endret oss

Både i fjorårets og årets jobbarometer svarer folk at de har endret sine tanker rundt jobb i løpet av pandemien, selv om utslagene er mindre i år. De fleste trives bedre med mer fleksibilitet med hensyn til hvor og når de jobber. De har lyst til å bruke mer tid på familie/fritid, og de er blitt mer glad i jobben de har. Arbeidsgiverne erfarer også at pandemien har endret noe. En fjerdedel opplever at deres ansatte føler at de er tryggere i jobbene sine i dag. Mange har opplevd at trygghet har blitt viktigere enn ambisjoner blant sine ansatte.

Arbeidsinkludering – ukjente muligheter

Det varierer veldig hvorvidt lederne ville vært åpne for å ansette via en arbeidsinkluderingsbedrift. 1 av 4 tror ikke at arbeidsinkluderingsbedriftene har kandidatene de trenger. Like mange mener at det å ansette via en arbeidsinkluderingsbedrift først og fremst handler om å ta samfunnsansvar og bidra til mer mangfold.

– Arbeidsinkludering har et uforløst potensial. Vi må gjøre tjenestene mer synlige, og få fram fordelene ved å ansette via oss og andre arbeidsinkluderingsbedrifter. Vårt mål er alltid at jobbsøker skal finne den jobben som han eller hun er kvalifisert for og ønsker, og at arbeidsgivere får akkurat de medarbeiderne de ønsker. Vi appellerer verken til samvittighet eller samfunnsansvar. Hver eneste arbeidsdag erfarer vi at mer enn seks jobbsøkere og arbeidsgivere finner hverandre på grunn av god match, avslutter Meinich-Bache.

Fakta:

  • I Jobbarometeret svarer befolkningen og arbeidsgivere på spørsmål om rekruttering og jobbsøking.
  • Jobbarometeret er gjennomført av Respons Analyse 1. juli til 20. juli
  • Befolkningsundersøkelse: 1.286 svar
  • Arbeidsgiverundersøkelse: 298 bedrifter
  • Fretex Jobb er største aktør innenfor arbeidsinkludering i Norge
  • Fretex Jobb arbeider på oppdrag fra og i samarbeid med NAV

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *