pexels-kindel-media-9875416

Drammens veivalg: Fellesskapets styrke i en bærekraftig fremtid

Sajid Mukhtar

Drammen står ved en korsvei hvor utfordringer som klimaendringer, voksende økonomiske skjevheter og bærekraftig urbanisering krever klare strategier og modige løsninger. Mens mange av våre politikere har gravitert mot kjente metoder som skatte- og avgiftsøkninger for å håndtere disse problemene, bør vi stoppe opp og vurdere andre potensielle veier fremover.

Tekst: Sajid Mukhtar, Partiet Sentrum

Partiene Rødt og SV ser for eksempel til eiendomsskatt som en metode for å redusere økonomisk ulikhet, mens både MDG og Næringsforeningen ser bompenger som en løsning på byens trafikk- og miljøproblemer. Men, hva om vi tok et skritt tilbake og tenkte oss et scenario hvor slike metoder ikke var tilgjengelige? Hvordan kunne vi da nærmet oss disse utfordringene?

Drammens innbyggere, i gjennomsnitt, har en lavere inntekt sammenlignet med andre sammenlignbare byer. Dette skaper en utfordring når utgiftene stiger, men inntektene ikke følger etter. Resultatet? Færre muligheter, reduserte fritidsaktiviteter og en økende avhengighet av offentlige tjenester. En rapport fra mars 2023 bekrefter dette bildet, hvor 18 prosent av norske husholdninger opplever økende økonomisk press.

Men, ved konstant å fokusere på skatter og avgifter, risikerer vi å overse andre innovative og muligens mer effektive løsninger. Mange kan ende opp med å bære en større byrde, selv om intensjonen er å hjelpe.

Min egen erfaring med arbeidsledighet har vist meg viktigheten av å gi folk muligheten til å bidra til fellesskapet. Mens noen kanskje ikke kan jobbe, er det mange som ønsker å bidra, men som trenger riktig støtte for å kunne gjøre det.

Derfor foreslår jeg at vi konsentrerer innsatsen vår om fire sentrale grupper i Drammen: de med lav inntekt, de med funksjonsnedsettelser, de som er underbeskjeftiget og voksne som ikke får maksimert sitt potensial. Målet bør være å øke arbeidskapasiteten og inntektspotensialet for 500 individer i hver av disse gruppene i løpet av de neste fire årene.

Dette er en oppgave vi ikke kan ta alene. Hele samfunnet, fra offentlig sektor til private aktører, må komme sammen for å realisere denne visjonen. Med ekspertise fra næringslivet og engasjement fra sivilsamfunnet, kan vi skape en felles plattform for varig positiv endring.

Drammen har alltid vært en by kjent for sitt initiativ og tilpasningsevne. La oss kanalisere denne energien inn i moderne, bærekraftige løsninger som fremmer fellesskap og inkludering. Istedenfor å øke skatter og avgifter, la oss fokusere på utdanning, kompetansebygging og støtte til de som trenger det mest.

Så jeg utfordrer politikerne våre: Se forbi de tradisjonelle verktøyene. Drammen har potensial til å bli en ledestjerne for resten av Norge, ved å demonstrere at et samfunn kan vokse rettferdig og bærekraftig uten tung beskatning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *