Stian Carlsen er administrerende direktør i Utleiemegleren. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Dyrt å eie! Dyrt å leie?

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje på landsbasis øker med 5,1 prosent siden forrige måned, og med 6,7 prosent siden august i fjor. Med en styringsrente som er ventet å stige fremover, vokser også gjeldsbetjeningsgraden til skyhøye nivåer. Til tross for prisøkningen vi ser på leiemarkedet, vil det i mange tilfeller være rimeligere å leie bolig, fremfor å eie, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Drammen

I Drammen kostet det i gjennomsnitt 11.280 kroner å leie en 2-roms i august. Dette viser en oppgang på 1,3 prosent siden forrige måned.

– Leiemarkedet oppleves fortsatt bra, og det er god respons på de fleste boliger vi har til leie. Uroligheten i salgsmarkedet har medført at vi har fått en markant økning av henvendelser fra folk som ikke får solgt boligen sin, og som heller vurderer utleie. Slår ekspertene sine spådommene til, om et tungt salgsmarked i høst med lavere salgspriser, vil antageligvis enda flere kunder kontakte oss, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Vestfold

Leieprisene for alle boligtyper Utleiemeglerens portefølje i Vestfold øker med 10 prosent sammenlignet med august i fjor. Sammenlignet med forrige måned holder leieprisene seg stabile.

– I august hadde vi en høy oppdragsinngang og stor interesse på boligene vi annonserte. Vi merker at det er vanskeligere å selge nybygg, og opplever en økende tendens i at nyere boligprosjekt havner på utleiemarkedet midlertidig, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Oslo

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo øker med 3 prosent siden juli, og med hele 7,4 prosent siden august i fjor.

– August startet hektisk, men stabiliserte seg utover i måneden. Vi har gjennom sommeren vært i kontakt med mange som ikke får solgt boligen og som ønsker å leie ut. Dette har bidratt til at oppdragsinngangen vår i Oslo er høyere, og at et sterkt presset leiemarked har fått midlertidig hjelp.

– Til tross for at markedet nå gir mulighet for gode investeringer, er det færre som investerer i utleieboliger i Oslo. Mangelen på utleieboliger vil trolig vedvare, da boliger som blir tatt av salgsmarkedet kun blir i leiemarkedet for en begrenset periode, sier leder for salg og forretningsutvikling i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Asker og Bærum

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum øker med 18,2 prosent siden august i fjor.

– Utleiemegleren Asker og Bærum ser tilbake på en bra august-måned. Tilbud og etterspørsel begynner å jevne seg ut. Vi opplever godt besøk på våre visninger, og har en jevn og god oppdragsinngang. Vi legger allerede ut boliger som er ledig fra november i disse dager, og anbefaler derfor leietakere om å være tidlig ute med å finne seg ny bolig så flytteprosessen blir smidig, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Bergen

Prisutviklingen i Bergen hittil i år er moderat økende for de fleste boligtyper.

– Det har vært en svært hektisk sommer med et brennhett leiemarked i Bergen. Selv om den aller mest hektiske høysesongen nå er over, er det fortsatt et høyt trykk i leiemarkedet, og utleierne oppnår gode priser. Særlig opplever vi god respons på nyere leiligheter med 1 eller 2 soverom, bra standard og sentral beliggenhet, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Romerike

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje på Romerike øker med 3,6 prosent sammenlignet med august i fjor.

Nedre Romerike:

– Eneboliger og 2-roms leiligheter økte noe i pris, mens leilighetene i mellomsjiktet med 2 og 3 soverom hadde en liten prisnedgang i august. Etter å ha opplevd en jevn prisoppgang de siste 12 månedene på grunn av boligmangelen i Oslo generelt, ser vi kanskje antydninger til at prisene er i ferd med å stabilisere seg.

– Det har jevnt over vært mange på våre visninger, men vi opplever nå at markedet er mer prissensitivt. Det blir spennende å følge utviklingen utover sensommer og høsten. Mye tyder på at flere og flere velger å leie ut for en periode, fremfor å selge i et dårlig salgsmarked. Vi tror uansett leieprisene vil holde seg stabile, med tanke på den store etterspørselen etter boliger til leie, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike:

– I løpet av august har vi merket en normalisering av tilbudssiden opp mot etterspørselen i markedet, og høysesongen gjennom sommermånedene er på hell. Det er ca. 10 prosent flere tilgjengelige boliger på markedet i Ullensaker sammenlignet med mai måned.

– Det er 2-roms leiligheter som har hatt den høyeste økningen inneværende år med 11 prosent i vårt distrikt. Vi opplever bra besøk på våre visninger hvor det fortsatt er moderne boliger med gode fasiliteter som er mest populære, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Stavanger

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje i Stavanger øker med 5,4 prosent sammenlignet med august i fjor.

– En 2-roms kostet i gjennomsnitt 12.625 kroner. Dette er en økning på 14,9 prosent sammenlignet med forrige måned, men en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Leieprisene for både 2- og 3- roms øker betydelig sammenlignet med forrige måned, som skyldes at presset i markedet er noe lavere i fellesferien. Det er godt driv i utleiemarkedet i Stavanger om dagen. Boligene våre blir utleid etter kort tid og vi forventer økte leiepriser også utover høsten, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim

Prisutviklingen i Trondheim hittil i år er moderat økende for de fleste boligtyper.

– Det er fortsatt nok utleieboliger på markedet i Trondheim. Vi ser at prisene i Trondheim ikke har økt like mye som i resten av landet, med unntak av 3-roms leiligheter. Dette skyldes at det er god balanse mellom tilbudssiden og etterspørselssiden i Trondheim, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Kristiansand

Leieprisene for alle boligtyper øker med 12 prosent i vår portefølje i Kristiansand sammenlignet med samme periode i 2022.

– Det har vært roligere i studentmakedet i forhold til tidligere år. Det er fortsatt ledige hybler/bofelleskap i markedet. Markedet har ellers vært godt for utleie av andre boligtyper, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.

Østfold

Leieprisene for alle boligtyper øker med 5 prosent i vår portefølje i Østfold sammenlignet med august i fjor. Gjennomsnittleien på hele vår portefølje var på 12.636 kroner i august.

– August fortsatte der juli avsluttet, med høyt tempo. Vi signerte over 30 leiekontrakter. Vi opplever stor pågang på våre annonserte boliger, og antall utleieboliger i markedet holder seg stabilt. I et usikkert salgsmarked forventer vi fortsatt høy aktivitet i leiemarkedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *