Eierkonsentrasjonen i avismarkedet flatet ut i 2022

Etter mange år med økende eierkonsentrasjon i avismarkedet, var utviklingen stabil i fjor, viser en ny rapport fra Medietilsynet. I lokalradiomarkedet samles flere konsesjoner på færre eiere.

Medietilsynet kartlegger årlig aktørene på eiersiden i det norske mediemarkedet. Rapporten «Mediemangfold i et avsenderperspektiv 2023» viser at 64 prosent av avisene med beregnet opplag var eid av et konsern i 2022, en økning fra 53 prosent i 2018.

Økningen i konserneide aviser de siste fem årene skyldes i hovedsak oppkjøp fra de tre største mediekonsernene Polaris, Amedia og Schibsted, men det etableres også nye aviser.

Amedia er blitt største aviseier i Norge

– Etter flere år med økt eierkonsentrasjon, var det en utflating i fjor. Men etter nye oppkjøp i år, blir nok 2023 et år der konsentrasjonen igjen øker. At aviser blir en del av et konsern, kan bidra til å sikre driftsvilkårene. Samtidig er det viktig å følge utviklingen tett, slik at økt eierkonsentrasjon ikke fører til at aviser legges ned eller blir likere, sier Velsand.

De tre største mediekonsernene kontrollerte i 2022 til sammen 73,4 prosent av det totale avisopplaget i Norge. Amedia er for første gang så vidt størst, men konsernet er omtrent jevnstort med Schibsted. De to aktørene har i underkant av 30 prosent av totalopplaget hver.  Mens Schibsted er størst i det nasjonale markedet, er Amedia den største eieren i det lokale- og regionale avismarkedet.

Konsolidering også i lokalradiomarkedet

Avsendermangfoldet i det nasjonale radiomarkedet er stabilt, der NRK er størst målt i lyttertall, med rundt 65 prosent av den daglige lyttingen i 2022. Deretter følger P4 med rundt 23 prosent og Bauer Media med rundt 11 prosent.

I lokalradiomarkedet samles flere konsesjoner på færre eiere. Mens det i 2007 var 244 konsesjoner fordelt på 225 aktører, var det i 2022 573 konsesjoner fordelt på 159 aktører.

I 2022 kontrollerte Metro Sounds, Lokalradioene i Innlandet og Polaris Media én av fire lokalradiokonsesjoner. I år har Lokalradioene i Innlandet kjøpt opp Metro Sounds, og har dermed styrket sin posisjon ytterligere.

– Konsolideringen henger trolig sammen med at overgangen til DAB er kostnadskrevende, og at lokalradiobransjens lønnsomhet er betydelig svekket det siste året, sier Velsand.

Over 65 prosent av lokalradiovirksomhetene hadde driftsunderskudd i 2022. Så langt i 2023 har konsesjonene til elleve konsesjonærer opphørt.

Norske allmennkringkastere er størst på TV

Avsendermangfoldet i tv-markedet er preget av stabilitet, både når det gjelder antall eiere og markedsandeler basert på seertall. De norske allmennkringkasterne NRK og TV 2 er klart størst. Deres tjenester klarer seg også godt i strømmemarkedet, og er størst sammen med den globale strømmetjenesten Netflix.

I årets rapport har Medietilsynet for første gang kartlagt fagpressen nærmere. Der er avsendermangfoldet stort, med 231 publikasjoner fordelt på 192 eiere i 2022.

– I et mediemangfoldsperspektiv bidrar fagmediene til å styrke den journalistiske dekningen av spesifikke fagfelt og med dybdejournalistikk innenfor ulike temaområder, sier Velsand.

God geografisk spredning

Antall aviser som får beregnet opplag, har økt hvert år de siste fem årene, viser Medietilsynets rapport. I 2018 var det 229 aviser, mot 244 i 2022. 25 aviser er nasjonale, mens de resterende er lokale eller regionale, ifølge rapporten. Mer enn ni av ti kommuner har en avis med minst 30 prosent husstandsdekning. 175 av 356 norske kommuner var utgiversted for minst én avis i 2022, og kun fire kommuner står uten minst én lokalradiokonsesjon.

– Norge har over tid hatt et stabilt avsendermangfold, med mange redaktørstyrte journalistiske medier, både nasjonalt og lokalt/regionalt. Det er viktig for den demokratiske infrastrukturen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *