Elektrifisering av varebiler burde vært mye høyere på agendaen, mener Elbilforeningen. Både for å få bedre luft, mindre støy og store kutt i klimagassutslipp. Foto: Jamieson Pothecary, Norsk elbilforening

Elbilforeningen vil avlyse 2025-målet for elvarebiler

─ Vi har ikke nubbesjans til å nå målet på 100 prosent lette elektriske varebiler i nybilsalget i 2025, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.  Elbilforeningen foreslår å gi opp klimamålet og heller forplikte seg til et nytt klimamål som politikerne faktisk er mulig å nå.

I fjor var andelen lette elvarebiler på under 29 prosent.

– Det kan virke som politikerne glemmer varebilene, sier Christina Bu som har mange forslag til tiltak for å få flere elektriske varebiler på veiene. Hun og Elbilforeningen inviterer derfor til frokostmøtet Elvarebil – det glemte kilmamålet torsdag 8. februar kl. 8.30 på Youngs i Oslo sentrum.

– Både for å få bedre luft, mindre støy og for å kutte klimagassutslipp, burde elektrifisering av nyttekjøretøy vært mye høyere på agendaen, mener Bu.

Nytt mål: Alle nye varebiler bør være utslippsfrie i 2027

– Selv om vi innser at 2025-målet for de lette varebilene er tapt, er det på tide å heve ambisjonene, sier Bu.

Elbilforeningen foreslår å fremskynde klimamålet for de tyngre varebilene. Her er Stortingets mål at de skal være utslippsfrie innen 2030. Et nytt klimamål bør gjelde alle nye varebiler, både tunge og lette, og nybilsalget for disse nyttekjøretøyene bør være utslippsfritt i 2027.

I den norske bilparken er så mye som 15 prosent varebiler, men de står for hele 27 prosent av CO2-utslippene. Utslippene har gått jevnt oppover. Det dreier seg om rundt en halv million varebiler.

Ønsket og rådet Elbilforeningen gir Stortinget, er altså å slå sammen klimamålene for lette og tunge varebiler og sette et totalmål for elvarebiler til 2027.

– Det kan bli krevende å nå dette målet også, sier Bu, men det er viktig. Uten elektrifisering av de mange nyttekjøretøyene, får vi ikke kuttet nødvendige utslipp.

– Stortinget bør vedta det nye klimamålet for varebiler når de behandler Nasjonal transportplan til våren. Og så må de skynde seg å få på plass virkemidler som sikrer at det lønner seg for bedriftene å velge utslippsfritt, sier Bu.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *