En aktiv befolkning er en samfunnsgevinst – også etter valget

Etter en aktiv idrettspolitisk sommer og tidlig høst, er det nå dags for valg. Politikernes svar på hvordan de skal tilrettelegge for mer idretts- og aktivitetsglede er viktig. For mange av de utfordringer samfunnet står overfor er idretten en viktigere del av løsningen enn noen gang.

Tekst: Zaineb Al-Samarai, idrettspresident og Roar Bogerud, leder Viken idrettskrets

Den 11. september skal vi velge nye politikere til å styre landets kommuner og fylker. Folkehelse, integrering idretts- og aktivitetstilbud, ungdomspolitikk, rus- og frafallsproblematikk og fattigdomsutfordringer er noen av sakene våre lokalpolitikere må arbeide med. Det er samtidig viktige temaer hvor idretten kan være en del av løsningen. Spørsmålet er derfor ikke bare hva politikerne kan gjøre for idretten, men hvordan de kan legge til rette for at idretten kan bidra enda mer i lokalsamfunnet.

Idrettens utfordringer kan i stor grad løses lokalt!

Uken før valget besøkte vi fire idrettsråd og kommunepolitikere. Det var en del av idrettens valgturné som gjennomføres i hele landet. Målet er å etablere dialog og samtaler, forståelse for hvor viktig vi mener at idrettsrådenes og idrettslagenes arbeid er for å skape det gode liv der hvor folk bor. Vi mener at idrettslagene fungerer enda bedre, og gir enda større verdi til lokalsamfunnet, når de har et godt samarbeid med kommunen. Og da er idrettsrådene helt avgjørende! Nå har vi snakket med politikere i valgkampmodus. Da sitter løfter ofte løst. Vi i idretten har imidlertid noen klare forventninger til politikerne som ønsker å styre kommunene og fylkene de neste fire årene. En av forventningene er at de skal finne løsninger sammen med oss.

For vi kommer ikke å trekke oss tilbake og vente til neste valg, før vi igjen tar kontakt med politikerne. Viken idrettskrets planlegger allerede nå møter med alle idrettsråd for å diskutere hvordan de kan jobbe for å følge opp de løfter idretten har fått av politikerne. For idretten er en viktig samarbeidsaktør for politikerne, og god idrettspolitikk er en lønnsom samfunnsinvestering – også etter valget!

Idrett er en lønnsom samfunnsinvestering!

Under vår turné hører vi at mange politikere ser på idretten i kommunen som en utgiftspost. Det er ingen som sier det høyt slik, men når en snakker om idretten skjer det med ord som driftstilskudd, eller store utgifter til drift og vedlikehold av anlegg. Det mener vi er et for kortsiktig syn på idretten. Tenker man mer langsiktig på hvilke verdier idretten er med på å skape? Hva ringvirkningene av et godt idrettstilbud er? Da er idretten en av de aller mest lønnsomme investeringene politikerne kan gjøre. Et rikt idrettstilbud til befolkningen er ikke kun et gode i seg selv. Det å investere i et godt idrettstilbud gir en sikkerhet mot fremtidige og langt større kostnader for kommunen. For hva koster ikke lediggang, dårligere helse og manglende integrering en kommune? Hver eneste som faller utenfor samfunnet eller får store helseproblemer, er en langt større kostnad enn det hadde vært å tilrettelegge for at de ble i idretten.

Men vi har også møtt kommuner som prioriterer idretten høyt. Som har skjønt at vi bør være bestevenner. Og kommunene er en god venn for idretten. Norsk idrett mottar store summer fra kommunene, faktisk mye mer enn vi får over spillemidlene. Det er vi glade for, samtidig vi må aldri glemme at det meste av idrettens samlede inntekter står faktisk idrettslaget selv for!

Kort sagt; gjennom idretten blir det skapt enorme verdier hver eneste dag. God idrettspolitikk er god folkehelsepolitikk, god sosialpolitikk, god justispolitikk, god utdanningspolitikk, god kommunepolitikk, god familiepolitikk og god kulturpolitikk – også etter valget!

Sammen skaper vi aktive lokalsamfunn!

Idrettslag som skaper mer idrett til både nye og eksisterende medlemmer, som slipper å leie idrettshallen, som har frivillige som opplever å bli satt pris på og som har sitt engasjement understøttet av kommunen, er en del av investeringen. Dette vil kunne gi et enda bedre og bredere idrettstilbud og spille en sterkere rolle i å skape gode lokalsamfunn der folk trives. Idrettslag og idrettsråd som støttes i innsatsen for å skape et aktivt lokalsamfunn bidrar til mindre kostnader for kommunen, samtidig som samhold og idrettsglede vokser.

Det er denne fremtiden vi ønsker å få med oss våre politikere til å virkeliggjøre. Og ja, vi vil være der for samtaler og diskusjon – også etter valget!

Godt valg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *