BACHELOR I ØKONOMI OG LEDELSE: Studiet tilbys ved fem av USNs campuser. På bildet: bachelorstudenter i økonomi og ledelse på campus Ringerike. (Foto: Ingvild Stokka / USN)

Europeisk kvalitetsstempel til USN Handelshøyskolen

Bachelor i økonomi og ledelse ved USN Handelshøyskolen er akkreditert av EFMD, det europeiske akkrediteringsorganet for handelshøyskoler.

– Dette er en stor dag, sier dekan Hans Anton Stubberud og visedekan for utdanning Birger Opstad ved USN Handelshøyskolen.

Det er bare Universitetet i Stavanger som tidligere har fått akkreditert et studieprogram av EFMD (MSc in Business Administration i 2021). I tillegg har NHH og Handelshøyskolen BI akkreditering på institusjonsnivå (EQUIS).

Stubberud og Opstad beskriver akkrediteringen som en anerkjennelse av kvaliteten på studieprogrammet.

– Vi har jobbet målrettet for å få dette på plass og valgte egentlig den vanskeligste veien; nemlig et program som tilbys på alle USN Handelshøyskolens campuser og som undervises på norsk, men med engelske mobilitetsvinduer på alle campusene (Drammen, Kongsberg, Ringerike, Bø, Vestfold).

Rektor Petter Aasen sier EFMD-akkrediteringen er viktig for hele USN.

– Denne akkrediteringen vil også bidra til å realisere flere av USNs strategiske målsetninger. USN Handelshøyskolen har ambisjoner om å utvikle seg til en internasjonalt anerkjent handelshøyskole i løpet av den neste strategiperioden. For å oppnå dette er det viktig at fakultetet utvikler studietilbud og leverer forskning som er på høyde med andre institusjoner med liknende ambisjoner og posisjoner. Akkrediteringsprosessen og medlemskapet i EFMD er viktige elementer i denne utviklingen.

Bakgrunn:

European Foundation for Management Development (EFMD)  er en global, ideell, medlemsstyrt organisasjon dedikert til ledelsesutvikling.
Den er anerkjent globalt som et akkrediteringsorgan for handelshøyskoler, handelshøyskoleprogram og «corporate universities».
I september 2020 ble USN Handelshøyskolen vurdert som kvalifisert som søker til EFMD etter en vurdering av studieprogrammet og institusjonen.
Siden den gang har det pågått en søknadsprosess som har involvert hele fakultetet, inkludert studentene. Egne ressurser og medarbeidere ble satt av til å jobbe med dette prosjektet.
Søknadsprosessen ble avsluttet i september 2022. Da gjennomførte evalueringskomiteen fra EFMD en rekke intervjuer med personer tilknyttet bachelor i økonomi og ledelse.
USN Handelshøyskolen fikk mye skryt for arbeidet med bærekraft, arbeidslivsrelevans, programstruktur, tilbud av emner og kvalitetssystemet.  Mentorprogrammet ble også trukket frem av komiteen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *