Illustrasjonsfoto: Getty Images

Ferie og feriepenger – dette har du krav på

Hvor mye ferie har jeg krav på? Kan jeg ta igjen ferie senere hvis jeg blir syk? Hvor mye feriepenger får jeg?

– Alle arbeidstakere har krav på ferie og feriepenger. Du får ikke lønn når du har ferie, og feriepengene kompenserer for at du ikke får lønn i den perioden, forklarer NITO-advokat Anette Håvelsrud Wevle.

Hvor mye ferie har jeg krav på?

Ferieloven gir alle arbeidstakere ferie i 25 virkedager. Virkedager omfatter alle ukedager inkludert lørdager. 25 virkedager betyr derfor det samme som fire uker og en dag ferie eller 21 arbeidsdager.

I tillegg har mange fire dager ekstra ferie i sin tariffavtale eller individuelle avtale med arbeidsgiver. Totalt vil du da ha krav på 25 arbeidsdager ferie (30 virkedager), eller fem uker ferie.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har også krav på fem arbeidsdager (seks virkedager) ekstra ferie.

Arbeidsgiver bestemmer når du kan ta ferie, men du har også rettigheter

Dette har du krav på:

  • Tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden (1. juni til 30. september)
  • Avvikling av hele ferieuker – det er imidlertid anledning til å ta ut feriedager enkeltvis hvis arbeidsgiver godkjenner dette
  • Resten av ferien kan du kreve å få tatt ut samlet

Kan jeg overføre ferie til neste år?

Arbeidsgiver har ansvar for å påse at lovbestemt ferie avvikles i løpet av ferieåret. Det er likevel en mulighet til skriftlig å avtale at inntil to uker ferie kan overføres til neste ferieår.

Feriedager som ikke har blitt avviklet i løpet ferieåret på grunn av at dokumentert sykdom eller foreldrepermisjon skal overføres til det påfølgende ferieår. Her er det ikke nødvendig med avtale.

Arbeidsgiver kan uansett ikke stryke ferie du ikke har avviklet. Ferie som ikke er avviklet ved årets utløp skal overføres til neste ferieår. Det er ikke anledning til å betale ut feriedagene.

Andre regler for avspasering av plusstid

Plusstid/ fleksitid og mulighet til avspasering er noe annet enn ferie. Dette følger ikke regelen i ferieloven. Opparbeiding og avvikling av plusstid/fleksitid reguleres normalt i den enkelte virksomhet.

Kan jeg ta igjen feriedager senere hvis jeg blir syk i eller før ferien?

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret.

Blir du syk i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

Sykefraværet må dokumenteres med legeerklæring

  • Blir du syk før ferien, må du fremsette kravet senest siste dag før ferien starter
  • Blir du syk i løpet av ferien, må kravet fremmes med en gang du er tilbake fra ferie

Ferie i forbindelse med foreldrepermisjon

Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å avvikle ferie under foreldrepermisjon hvor du har krav på foreldrepenger fra folketrygden.

Dersom du ønsker å utvide foreldrepermisjonen, kan arbeidsgiver pålegge deg å avvikle ferie, men tidspunktet må drøftes med deg og varsles i god tid – senest to måneder.

Alle bestemmelsene knyttet til ferie og permisjon kan du lese om i ferieloven § 9.

For deg som skal begynne i ny jobb

Hva skjer med ferien i oppsigelsestiden?

Hvis du sier opp selv

kan du kreve tre ukers sammenhengende ferie i oppsigelsesperioden dersom det ellers ikke er tid til å avvikle ferie i hovedferieperioden.

Du kan også kreve restferien på en uke og en dag avviklet i oppsigelsestiden dersom det ikke er tid til å avvikle ferien i løpet av ferieåret, typisk ved oppsigelsestid i perioden oktober til desember.

Dersom du blir sagt opp

kan arbeidsgiver kun kreve at du avvikler ferie i oppsigelsestiden hvis du har oppsigelsestid på tre måneder eller mer.

Husk imidlertid at du har krav på at minst tre uker legges til hovedferieperioden. Har du kortere oppsigelsesfrist enn tre måneder, har du rett til å jobbe gjennom hele oppsigelsestiden.

Oppsigelse gir ikke arbeidsgiver rett til å endre allerede fastsatt ferie, uanvhengig av om du sier opp selv eller blir sagt opp.

Hva hvis jeg begynner i ny jobb i løpet av sommeren eller høsten?

Starter du i ny jobb etter 15. august har du krav på full ferie, men du kan ikke kreve at den tas i løpet av hovedferieperioden. Uttak av ferie må godkjennes av ny arbeidsgiver. Ferien må imidlertid avvikles i løpet av året

Starter du i ny jobb etter 1. oktober har du kun rett på én uke ferie (seks virkedager). Du må dokumentere at denne ferien ikke er avviklet hos din tidligere arbeidsgiver.

Feriepenger

Lønn, feriepenger og utbetaling

Når du er på ferie, får du ikke lønn. Feriepengene kompenserer for bortfallet av lønn i den perioden ferie avvikles.

Feriepenger som utbetales i år beregnes av fjorårets (opptjeningsåret) inntekt.

Hovedregelen er at feriepengene skal utbetales på siste vanlige lønningsdag før ferien. Av administrative grunner gjøres imidlertid ofte hele «feriepengeoppgjøret» en bestemt måned. Da stopper arbeidsgiver lønnen/foretar trekk samtidig som du får utbetalt feriepenger. De øvrige elleve månedene får du ordinær lønn. Gjøres det på denne måten, vil du ha krav på vanlig lønn på det tidspunktet ferie faktisk avvikles.

Feriepengesatser

  • Vanlig feriepengesats er 10,2 prosent for deg som har rett til 25 virkedager ferie
  • Har du rett på 30 virkedager ferie, er feriepengesatsen 12 prosent
  • Har du rett til ytterligere seks virkedager ekstra ferie, er feriepengesatsen 14,3 prosent

For deg som ikke har tjent opp feriepenger

Du som som jobber deltid har også krav på full ferie – altså 25 (30) virkedager ferie.

Antall feriedager regnes likevel forholdsmessig ut fra stillingsprosenten din. Arbeider du for eksempel 60 prosent, har du krav på 15 arbeidsdager fri.

For deg som jobber deltid, skift eller turnus

Du som jobber skift, turnus eller varierende antall dager per uke har også rett på 25 (30) virkedager ferie.

Avvikler du en ukes ferie, bruker du seks virkedager ferie – uavhengig av hvor mange dager du skulle vært på jobb.

Avvikling av enkeltdager krever avtale, og må løses praktisk via dialog med arbeidsgiver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *