Anniken Fedje Hjalland, Mai Helen Selbo Ruud og Eva Christin Van. Foto: Vestre Viken HF.

Flere lærlinger i Helse Sør-Øst

Anniken Fedje Hjalland (19) fra Konnerud i Drammen er i gang med sitt andre år som helsefagarbeider. Hun er lærling på medisinsk post 2 på Drammen sykehus. Fedje Hjalland stortrives som lærling og er veldig fornøyd med både miljøet og det faglige opplegget.

– Jeg har vært her ett år og trives både på post og i det kollegiale miljøet. Er det noe jeg lurer på, er det alltid folk rundt meg som passer på at jeg får svar og lærer. Forhåpentligvis får jeg lov til å jobbe videre på sykehuset også når læretiden min er over, sier Anniken Fedje Hjalland.

Godt tatt i mot

På medisinsk post 3 på Drammen sykehus er det to nye lærlinger. Eva Christin Van (18) og Mai Helen Selbo Ruud (19) fra Drammen har kun tre dager bak seg på jobb. De er veldig fornøyd med måten de er tatt imot som lærlinger i Vestre Viken HF.

– Første uken var en ren introduksjonsuke. Her fikk vi mye god informasjon, kunne stille de spørsmålene vi lurte på og ble samtidig kjent med de andre i lærlingene. Vi føler oss godt tatt imot og gleder oss til å ta fatt på lærlingtiden, sier Eva Christin Van og Mai Helen Selbo Ruud.

Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.

Stadig flere

Det er stadig flere som får lærlingplass ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. – Vi ønsker lærlinger velkommen til oss, sier Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.

Fra 2016 til 2019 var det en nedgang i antallet lærlinger i Helse Sør-Øst. I Nasjonal helse- og sykehusplan ble det derfor stilt krav om at antall lærlinger – både i helsefag og i andre lærefag – skulle øke. I tråd med satsingen har antall læringer økt fra 2020 til 2022.

Antall lærlinger per år (01.05) 2018 2019 2020 2021 2022
Akershus universitetssykehus HF * 4 7 9 8 14
Oslo universitetssykehus HF 69 62 60 53 53
Sunnaas sykehus HF 4 4 3 2 2
Sykehuset i Vestfold HF 30 33 37 38 36
Sykehuset Innlandet HF 58 38 48 49 58
Sykehuset Telemark HF 18 19 24 27 26
Sykehuset Østfold HF 50 58 65 60 64
Sykehusinnkjøp HF 1 1
Sykehuspartner HF 1 3 4 3 7
Sørlandet sykehus HF 56 44 36 45 50
Vestre Viken 51 53 49 55 66
Totalt 341 321 335 341 377
* Akershus universitetssykehus HF (AHUS) kommer noe skjevt ut i oversikten ved at de samarbeider med Oslo universitetssykehus HF om ambulanselærlingene. De har sitt ansettelsesforhold ved OUS.

I tillegg til 377 læringer ved helseforetakene i Helse Sør-Øst, er det også ti lærlinger ved Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus.

Hoveddelen av lærlingene finnes innen ambulansefag og helsefag, men helseforetakene har også lærlinger innen IT, logistikk, portørfag, institusjonskokk, renhold og tekniske fag.

Utviklingen i helsefaglærlinger har hatt en betydelig vekst fra 2018 til 2022, og flere helseforetak har signalisert en ytterligere vekst fra høsten 2022.

– Vi følger utviklingen ved helseforetakene nøye, og vi ønsker ytterligere aktivitet for å øke antallet plasser for lærlinger, sier Svein Tore Valsø.

Antall helsefaglærlinger 2018 2019 2020 2021 2022
Akershus universitetssykehus HF 0 3 2 4 8
Oslo universitetssykehus HF 13 10 11 11 17
Sunnaas sykehus HF 4 4 2 2 2
Sykehuset i Vestfold HF 13 13 18 18 17
Sykehuset Innlandet HF 5 6 12 9 13
Sykehuset Østfold HF 16 25 31 30 30
Sørlandet sykehus HF 10 12 13 12 13
Vestre Viken 17 21 19 18 27
Totalt 78 94 108 104 127

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *