Det er nå langt flere som mister jobben etter konkurs. I september var dette hele 127,6 prosent flere enn i samme måned i fjor, sier Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Flere mister jobben etter konkurs

De siste månedene har vi sett en økning i antallet konkurser, og i september fortsatte utviklingen med 14,1 prosent flere konkurser enn i samme måned i fjor.

– Det som kanskje er mest dramatisk er at det nå er flere større virksomheter som går over ende. Noe som medfører at det nå er langt flere som mister jobben etter konkurs. I september var dette hele 127,6 prosent flere enn i samme måned i fjor, sier Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet, som har analysert de siste konkurstallene.

Etter tredje kvartal har 3.949 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsavviklet av myndighetene. Samlet er dette 5,3 prosent over samme periode i fjor, fordelt på en økning i konkursene på 11,4 prosent, og en nedgang i antallet tvangsavviklinger med 6 prosent. I september øker imidlertid også tvangsavviklingene, som ligger 9,1 prosent over samme måned i fjor. Hittil i år har 11.594 personer mistet jobben som følge av konkurser. Det er 32,6 prosent flere enn i samme periode i fjor. Antallet er økende, og det var 2.126 personer som mistet jobben i september som følge av konkurs. En økning på hele 127,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Noen bransjer er svært utsatt

­–Selv om konkursene øker mye de siste månedene, er antallet konkurser fortsatt lavere enn før pandemien, forklarer analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet. Men hun understreker samtidig at økningen bekymrer.
– Vi ser en trend hvor det stadig blir flere konkurser måned etter måned. Dessuten er det nå flere større bedrifter som går over ende, noe som medfører flere arbeidsledige. Økte kostnader på innsatsfaktorer i produksjon og transport, samt mager refusjon av de skyhøye energikostnadene gjør at det en del bransjer vil slite tungt utover høsten og vinteren, sier analytikeren.

Etter tredje kvartal er det Jordbruk, skog og fiske som har den største økningen i konkurser. Hittil i år noteres det 34 konkurser, mot 23 i samme periode i fjor. En økning på hele 47,8 prosent. Engros og agentur har en økning på 22,4 prosent, Hotell og restaurant 20,1 prosent, Tjenesteyting 19,6, og Industri 17 prosent økning etter årets tre første kvartaler.

Stor økning innen detaljhandel og hotell og restaurant

De siste månedene er det imidlertid størst økning i konkurser innenfor Detaljhandel og Hotell og restaurant. Bare i september økte konkursene i disse bransjene med henholdsvis 36,1 og 35,7 prosent. Også transport og lagring med 21,7 prosent og Industri med 21,4 prosent økning har stigende konkurstrend.

– Det ser ut til at de bransjene som rammes mest av de høye strøm og drivstoffprisene opplever stadig flere konkurser nå i høst, mens andre bransjer klarer seg godt. Imidlertid tar det en stund før en bedrift sliter med økning i kostnadene til en konkurs er et faktum, så strøm- og drivstoffpriser kan over tid skape problemer for langt flere, sier Melhus i Dun & Bradstreet.

Konkursøkning over hele landet

Etter årets tre første kvartaler har alle fylker opplevd en økning i konkurser sammenlignet med samme periode i fjor. Aller verst har det gått i Nordland (+36,5 prosent), Troms og Finnmark (+25 prosent), Vestfold og Telemark (+22,9 prosent), samt Rogaland (21,5 prosent).

Viken og Oslo har hatt minst økning i konkursene hittil i år med henholdsvis 1,7 og 4,4 prosent.

Den siste måneden er det imidlertid Vestland som opplever størst økning i konkurser med hele 64,5 prosent, etterfulgt av Rogaland og Trøndelag med 50 prosent økning.

Bransjeoversikt. Konkurser og tvangsavviklinger per tredje kvartal 2022.

Hittil i år
Bransje Konkurser Tvangsoppløst Sum
Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr
Jordbruk/Skog/Fiske 34 23 47,8% 25 21 19,0% 59 44 34,1%
Industri 117 100 17,0% 48 56 -14,3% 165 156 5,8%
Bygg/Anlegg 822 780 5,4% 240 247 -2,8% 1062 1027 3,4%
Engro/Agentur 131 107 22,4% 81 86 -5,8% 212 193 9,8%
Detaljhandel 311 277 12,3% 131 161 -18,6% 442 438 0,9%
Hotell/Restaurant 251 209 20,1% 67 75 -10,7% 318 284 12,0%
Transport/Lagring 196 198 -1,0% 57 61 -6,6% 253 259 -2,3%
Eiendom 83 100 -17,0% 102 97 5,2% 185 197 -6,1%
Tjenesteyting 501 419 19,6% 250 288 -13,2% 751 707 6,2%
Andre 266 222 19,8% 236 224 5,4% 502 446 12,6%
Totalt 2 712 2 435 11,4% 1 237 1 316 -6,0% 3 949 3 751 5,3%

Fylkesoversikt. Konkurser og tvangsavviklinger per tredje kvartal 2022.

Hittil i år
Fylke Konkurser Tvangsoppløst Sum
Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr
Viken 647 636 1,7% 357 278 28,4% 1 004 914 9,8%
Oslo 479 459 4,4% 230 315 -27,0% 709 774 -8,4%
Innlandet 166 139 19,4% 52 68 -23,5% 218 207 5,3%
Vestfold/Telemark 231 188 22,9% 94 103 -8,7% 325 291 11,7%
Agder 147 127 15,7% 47 63 -25,4% 194 190 2,1%
Rogaland 226 186 21,5% 90 86 4,7% 316 272 16,2%
Vestland 322 277 16,2% 150 150 0,0% 472 427 10,5%
Møre og Romsdal 112 100 12,0% 37 41 -9,8% 149 141 5,7%
Trøndelag 204 186 9,7% 83 107 -22,4% 287 293 -2,0%
Nordland 86 63 36,5% 34 43 -20,9% 120 106 13,2%
Troms/Finnmark 90 72 25,0% 63 62 1,6% 153 134 14,2%
Svalbard + Utland 2 2 0,0% 0 0 2 2 0,0%
Totalt 2 712 2 435 11,4% 1 237 1 316 -6,0% 3 949 3 751 5,3%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *