Første dagligvareaktør med godkjente klimamål

REMA 1000 var tidlig ute med å sette ambisiøse og offensive klimamål i henhold til Paris-avtalen, som omtrent hele verden signerte i 2015. Nå er REMA 1000 den eneste dagligvareaktøren i Norge som har fått godkjent målene om netto nullutslipp, av det anerkjente og svært strenge Science Based Target initiative (SBTi).

Over 30 prosent av de globale klimagassutslippene kommer fra matvareproduksjon, en bransje som er storforbruker av naturressurser som vann, landjord, hav og skog. Konsekvensene av klimaendringene i verden utgjør en betydelig risiko for fremtidens matproduksjon, også i Norge. Å kutte utslippene og utvikle bærekraftig verdikjeder i matproduksjonen er derfor kritisk, for å sikre både global og norsk matsikkerhet.

– At klimamålene våre nå er tredjepartsverifisert av SBTi, bekrefter at REMA 1000 Norges klimamål er i tråd med hva som kreves for å begrense oppvarmingen på jorden til maks 1.5*C. Våre verdier bygger på at vi skal ta samfunnsansvaret vårt på alvor, og vi skal nå kutte våre utslipp og øvrig negativ påvirkning raskere enn vi er pålagt å gjøre. Det føles veldig bra, sier Emilie Våge, Leder for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000.

Hva betyr Netto nullutslipp?

REMA 1000 skal innen 2030 halvere sine utslipp på nivå 1 og 2 ut fra klimaregnskapet, samt halvere utslippene på nivå 3 innen samme tidsramme. REMA 1000 skal nå netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2050. Netto nullutslipp innebærer at selskapet skal redusere utslippene i hele verdikjeden med 90 prosent og nøytralisere eventuelle restutslipp gjennom karbonfangst eller andre metoder som permanent fjerner CO2 fra atmosfæren. Netto-null er en global definisjon og målestokk for klimamål verden over.

Klimamålenes vakthund

SBTi (Science Based Targets initiative) er et samarbeid mellom CDP, UN Global Compact, World Resources Institute og Verdens naturfond (WWF). SBTi har fått i oppgave å definere og fremme beste praksis for utslippsreduksjon og netto nullmål i tråd med klimavitenskapen innenfor alle bransjer. De bidrar med teknisk bistand og ekspertise til selskaper som setter vitenskapsbaserte mål ut fra nyeste klimaforskning. De setter også sammen team av eksperter som kan gi selskaper uavhengig vurdering og verifisering av klimamålene deres som øker klimarobusthet, og vil være avgjørende for både verden og oss i årene fremover.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *