Hvordan kan konflikt være noe positivt og en spennende læringsmulighet?

Konflikthåndtering kan beskrives som hvordan håndtere og løse uenigheter på en konstruktiv måte. Jeg har møtt mange ledere som snur ryggen til og sier til seg selv «dette får de ordne opp i selv» eller «dette får bare gå over». For mange ledere er dette et område de gruer seg for å gå inn i.

Tekst: Cecilie Steenland

Konflikthåndtering er en nøkkelkomponent i effektivt samarbeid og mellommenneskelige relasjoner.

Det refererer til viljen, evnen og kompetansen til å håndtere og løse uenigheter på en konstruktiv måte. Fokuset er på å oppnå enighet og opprettholde et positivt samarbeidsmiljø.

Her er noen innspill for at konflikthåndtering skal lykkes:

Kommunikasjon

Er grunnleggende! – også i konflikthåndtering. Det er viktig å lytte aktivt for å forstå motpartens synspunkt og formidle ens egne behov og bekymringer på en tydelig måte. Det gir rom for ulike perspektiver.

Empati

Ved å sette seg i den andres sted kan man oppdage nye innsikter og finne felles ståsted / utgangspunkt. Da har du nøkkelen til å bygge tillit og styrker forholdet mellom partene. Å praktisere empati er avgjørende for å forstå andres følelser og perspektiver.

Løsningsstrategier

Identifisering av smarte, lurte og hensiktsmessige konfliktløsningsstrategier er avgjørende. Dette kan inkludere kompromiss, samarbeid, forhandling eller bruk av tredjeparter som mediatorer. Valget av strategi avhenger av situasjonen og partenes mål.

Tillit og respekt

Når du bygger tillit og opprettholder og utvikler den, har du nøkkelen til effektiv konflikthåndtering. Tillit skapes gjennom vedvarende positiv atferd, åpen kommunikasjon og gjensidig respekt. Når tilliten er etablert, er det enklere å håndtere krevende situasjoner.

Problemløsning

Ha fokus på å løse det egentlige problemet, heller enn å bare behandle symptomene. Krevet mot! Dette innebærer å identifisere de faktiske årsakene til konflikten og finne løsninger som er akseptable for alle parter.

Tidsriktig intervensjon

Når du tar tak og håndtere konflikter i startfasen bidrar det til å forhindre at konflikten eskalerer og blir enda mer fastlåst. Dersom du overser konfliktene, vil de vokse og bli mer komplekse.

Læring og vekst

Konflikter kan også være læringsmuligheter. Ved å reflektere over konflikten og analysere hva som kunne ha vært gjort annerledes og vi faktisk fikk til, kan partene vokse som individer og forbedre samarbeidet.

Konflikthåndtering krever bevissthet, tålmodighet, vilje, mot og kompetanse til å investere tid og energi for å bygge og opprettholde sunne relasjoner. Når konflikter håndteres på en konstruktiv måte, kan de gi rom for vekst, forbedret forståelse og styrkede relasjoner mellom involverte parter.

Ofte vil de som er involverte erfare lettelse, nytt mot og motivasjon for videre samarbeid.

Og husk at uenighet ikke er det samme som konflikt. Hvordan skal du vite år en konflikt begynner?

Det er ditt ansvar som leder å ta tak tidlig. Jeg ønsker deg lykke til og husk; vil du så får du det til.

 

 

 

 

BYCoach Cecilie Steenland har mastergrad fra 2016 i Applied Coaching som én av fire profesjonelle coacher i Norge. Hun jobber i Fønix Kompetanse, og hjelper næringslivets ledere til å bli gode ledere, både for bedriften og de ansatte. Cecilie møter ulike problemstillinger som hun vil skrive litt om i BY. – Jeg brenner for at ledere, egentlig alle mennesker, skal kunne snu tap og nederlag til noe nyttig, bra og bærekraftig. Jeg brenner for aktiv endring!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *