david-siglin-UuW4psOb388-unsplash

Hvorfor snakker vi ikke om eldre som ressurser og fullverdige borgere?

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

Vi blir stadig eldre. Og godt er det! Økt levealder er en følge av bedre helse, som igjen kommer av samfunnsmessige forbedringer over lang tid i det flotte landet vårt. Ingen ønsker seg vel tilbake til tider da forventet levealder var halvparten av i dag.

Tekst: Herman Ekle Lund, toppkandidat Drammen Venstre

Dette inntrykket får en ikke av å følge samfunnsdebatten – hvor “eldrebølgen” i blant kan fremstå som et samfunnsproblem som er på vei for å stjele ressursene til alle andre i samfunnet. 

De aller fleste mennesker som går av med pensjon er fortsatt fullverdige borgere med muligheter til å bidra på mange felt. Ja, en del mennesker har dessverre levd et så hardt liv, gjennom hard belastning i yrkeslivet eller på andre fronter, at pensjonisttilværelsen i realiteten blir et sykeopphold. Men flertallet er klare for å finne på nye spennende aktiviteter – ikke sette seg ned i en stol for å visne bort.

Dessverre er vårt inntrykk etter mange år med politisk debatt at mennesker, så fort de passerer pensjonsalderen, går fra å være en “ressurs som skal utnyttes innen yrkesliv og privat omsorg”, til å bli en “bruker, tjenestemottaker eller objekt” som det offentlige nå får i “oppgave” å håndtere. 

Et problem som resten av samfunnet må løse. 

Fra et humant-etisk perspektiv er dette for det første en uverdig måte å omtale andre individer på.

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted er det fullstendig høl i hue.

Vi er svært godt kjent med prognosene om at det offentlige i framtida vil slite med å levere hele dagens volum av tjenester til innbyggerne. Det har blitt opplest og vedtatt at vi i framtida må klare oss mer selv – og at vi er avhengige av at “frivilligheten” er med og tar en større del av lasset.

Men hvem er “frivilligheten” egentlig? Og hvor mye vet vi om frivillige eldre?

I kommunestyreperiodens nest siste møte behandlet vi endelig kommunens nye Strategi for frivillighet. Strategien er på høring fram til 17. september (du kan gi dine innspill her), før den endelig vedtas i det nye kommunestyrets første møte og kan tas i bruk. Strategiutkastet er godt og gir mye verdifullt kunnskapsgrunnlag, men dette har tatt for lang tid.

Det vi vet, er at det er mange eldre som nærmest står og skraper på døra for å hjelpe til, gjennom å bli satt i kontakt med meningsfulle, hyggelige aktiviteter der en kan bruke sine interesseområder og arbeidsevne, og gjerne komme i kontakt med nye venner.

For å gjøre noe med dette før strategien var på plass, vedtok det politiske flertallet, på initiativ fra Venstre og SP, et prosjekt høsten 2021 hvor både frivillige og brukere av tjenestene skal inkluderes i drift og vedlikehold av grøntområder og friområder. Vi vet at det er mange handy og grønne fingre der ute, som gjerne tar i et tak for å forskjønne nærmiljøene sine. 

Dessverre, etter et og et halvt år, er prosjektet fortsatt ikke startet. Vi er lovt at det skal skje denne høsten. 

Men det er ikke bare innen fysisk arbeid hvor eldre kan bidra: seniorer kan være leksehjelper, rådgivere, språklærere, natteravner og det meste annet. I pandemien fikk vi til og med glede av pensjonert helsepersonell som midlertidig ville trå til i tjeneste igjen. Frivillighet og frivillig arbeid kan være organisert gjennom deltakelse i lag og foreninger, eller uorganisert gjennom at enkeltpersoner bidrar, gjerne spontant og lokalt.

Men ressursene varer ikke evig. Som med alt annet organisk liv krever det kultivering for å holde seg frisk. Får ikke pensjonister stimuli, så visner de sakte men sikkert hen. 

Det står altså ikke på seniorene for å utløse dette potensialet. Det står kun på oss politikere og administrasjon, og vår evne til å tilrettelegge og tilby gode aktiviteter som gjør at eldre kan holde seg glade og friske i hodet og kroppen, og bidra til å skape verdier i samfunnet – både for kommunen, for sine nærmiljøer, og for sine nærmeste. Bare vinn-vinn. 

Det starter med en holdningsendring hos oss politikere. Eldre er ressurser – ikke problemer. Eldrepolitikk må handle om mer enn sykehjemsplasser og tjenester. La oss heller løfte folkehelse, livsglede og frivillighet som denne valgkampens seniortemaer!

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe og Espen Ovnerud er alle toppkandidater, Drammen Venstre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *