Idretts- og aktivitetsglede for alle – de gode løsningene finner vi sammen!

Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Med stadige økende matvarepriser, høyere rente og dyrtid, er konsekvensen lange matkøer hos frivillige organisasjoner.

Tekst: Janne Hafskjold, Drammen Idrettsråd

Denne målgruppen har liten eller ingen mulighet til å betale medlems- og aktivitetskontingent for deltakelse i aktivitet.

Drammen idrettsråd i samarbeid med Strømsgodset Toppfotball inviterer idrettslag, sponsorer og næringlivet i Drammen  til frokostmøte 15 februar. 

Påmeldingslink til frokostmøte: https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=378486ab6275f4d00d5ebd1d9d003242f506ae0&Origin=Direct

Barn som vokser opp i fattigdom eller som ekskluderes sosialt av andre årsaker, som mangel på tilgjengelighet og tilrettelegging, kulturelle og økonomiske barrierer for deltakelse i aktivitet, opplever mye ensomhet og utenforskap.  Det kan vi ikke akseptere.

Idretten har en sentral rolle i barn og unges oppvekst og den største frivillige folkehelseleverandøren av idretts – og aktivitetsglede. En av Drammensidrettens satsningsområder er å tilrettelegge for like muligheter. Det er viktig å skape et miljø der alle føler seg ønsket, sett og inkludert.

Vi står sterkere sammen i møte med barn og unge som ikke får delta i aktivitet!

Invitasjon Solidaritetsfondet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *