Bilistene kan få en kraftig bompenge-smell neste år. Samtidig uteblir viktige satsninger på vedlikehold og skredsikring av fylkesveiene. Foto: NAF

Kan ta inn 23 milliarder: Fullt frislipp på bompenger neste år

Statsbudsjettet for 2024 viser at norske bilister får økte utgifter neste år. Og den store satsningen på vedlikehold av fylkesveier uteblir. – Her får bilistene en avgiftssmell både på bompenger og drivstoff. Samtidig er det lite nytt på vei og vedlikehold, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Neste år kan bilistene måtte betale inn hele 22,9 milliarder i bompenger. I år ligger det an til at regningen blir på 15,2 milliarder. Også det er ny rekord.

– Flere vil betale mer i bompenger neste år. Vi vet at det er mange nå som sliter med økningene, og vi er sterkt kritiske til at en så stor andel av veiinvesteringene og bypakkene lempes over på bilistene, sier Skjøstad.

Fylkesveiene forsømmes fortsatt

Regjeringen kommer ikke med en kraftig satsning på fylkesveiene, slik NAF har vært en pådriver for. De store pengene uteblir, og det blir igjen opp til det enkelte fylke å prioritere nok midler til å hente opp forfallet på fylkesveiene. Heller ikke på skredsikring kommer det satsning.

– Det betyr enda ett år der vi kan se forfallet på veiene øke. Dette har store konsekvenser for hverdagsreisen i distriktene, der mange frykter for sikkerheten på veiene på grunn av det dårlige vedlikeholdet, sier Skjøstad.

Løftebrudd på drivstoff

Det blir dyrere å fylle tanken neste år, når regjeringen skrur opp avgiften på drivstoff. Samtidig senkes trafikkforsikringsavgiften noe.

– Å skru opp avgiftene nå er det siste norske bilister trenger. For de som ikke har mulighet til å kutte bilbruken, er dette et uheldig signal. Her går regjeringen tilbake på egne løfter, sier Skjøstad.

Øker ikke nybil-avgiftene

Et viktig gjennomslag for bilistene er at regjeringen ikke øker vektavgiften på nye biler. Avgiften justeres i tråd med prisvekst.

– Det er et riktig valg å holde avgiften på stedet hvil i år. Økte avgifter på nye biler kunne bremset bilsalget kraftig, og vi er fornøyde med å ha blitt hørt på dette, sier Skjøstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *