Hotell- og restaurantbransjen var hardest rammet av konkurser i 2022, viser konkurstatistikken til Dun & Bradstreet.

Konkursene steg med 11,7 prosent i 2022

I året som nettopp har gått gikk 3723 bedrifter konkurs, en økning på 11,7 prosent sammenlignet med 2021. Konkursene økte i alle måneder i 2022 bortsett fra april. Verst har det gått utover hotell og restaurantbransjen som har en konkursøkning på 34,7 prosent for året, og hele 68,2 prosent i desember. Dette viser konkursstatstikken til Dun & Bradstreet.

Konkursene fortsatte å øke i desember, denne måneden med 10,4 prosent flere konkurser enn i samme måned i fjor. Antallet bedrifter som ble tvangsavviklet av myndighetene gikk imidlertid ned med hele 43,8 prosent i desember og 8,9 prosent for året som helhet.

Venter fortsatt økning i 2023

– Selv om antallet konkurser har vært økende gjennom året og er dramatisk for enkelte bransjer, er antallet konkurser ikke på et voldsomt høyt nivå hvis vi sammenligner med tidligere år. Konkurstallene gikk mye ned i pandemiårene 2020 og 2021, og AS Norge-tallene våre viser at norsk næringsliv aldri har hatt høyere resultatgrad enn i 2021, som er året vi sammenligner konkurstallene med. Antallet konkurser i 2022 er derfor på et mer normalt nivå enn i fjor, men vi ser at det nå er flere større bedrifter som nå går overende, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet. Hun tror ikke på noen nedgang i konkursene med det første: – Skal vi se inn i 2023 er optimismen i store deler av næringslivet på et svært lavt nivå. Høyere priser på innsatsfaktorer, økt inflasjon, høyere rente og økte skatter gjør sitt til det. Det reduserer investeringsviljen og vil også medføre flere konkurser framover, sier hun.

Mørkt for restauranter, butikker og bygg og anlegg

Det er stadig flere serveringssteder som går konkurs. Hotell- restaurantbransjen har hatt størst konkursøkning gjennom året med 34,7 prosent og hele 68,2 prosent i desember, sammenlignet med samme periode året før. – Serveringsstedene klarte seg godt i 2021 på grunn av lavere kostnader og koronastøtte. AS Norge-tallene våre viste at bransjen hadde en gjennomsnittlig resultatgrad på 3,85 i gjennomsnitt i 2021, som er det beste noensinne, men bransjen har lavere marginer og mindre egenkapital enn gjennomsnittet. De tåler derfor ikke så mye før det stopper opp. Også innen Detaljhandel øker konkursene på slutten av året. I desember, hvor julesalget normalt redder mange butikker, økte konkursene med hele 39,4 prosent. For hele året 2022 hadde denne bransjen en konkursøkning på 17 prosent.

Bygg og Anlegg er den bransjen med flest konkurser, men økningen i 2022 har vært på moderate 3,9 prosent. Imidlertid økte antallet konkurser voldsomt i den siste måneden av 2022 med 31,4 prosent. – Fortsatt høye materialkostnader, høyere renter, synkende eiendomspriser, dyrere personalkostnader og forbud mot innleie av arbeidskraft på Østlandet, gjør at vi forventer flere konkurser i denne bransjen i det nye året, forklarer Melhus i Dun & Bradstreet.

Størst økning i Nord-Norge

I 2022 opplevde alle fylker en økning i konkursene. Størst økning var det i Troms og Finnmark og Nordland, med henholdsvis 29,2 og 25,5 prosent fra året før. Bare i desember økte konkursene i Troms og Finnmark med hele 350 prosent, men ut fra små tall fra 4 i desember 2021 til 18 i desember 2022. Vestfold og Telemark hadde en konkursøkning i 2022 på 22,3 prosent, og overraskende nok hadde oljefylket Rogaland en økning på 21,8 prosent.

Konkurser og tvangsavviklinger per bransje, året 2022

Hittil i år
Bransje Konkurser Tvangsoppløst Sum
Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr
Jordbruk/Skog/Fiske 48 43 11,6% 28 23 21,7% 76 66 15,2%
Industri 156 137 13,9% 55 65 -15,4% 211 202 4,5%
Bygg/Anlegg 1 102 1 061 3,9% 284 302 -6,0% 1386 1363 1,7%
Engro/Agentur 189 151 25,2% 96 106 -9,4% 285 257 10,9%
Detaljhandel 448 383 17,0% 146 195 -25,1% 594 578 2,8%
Hotell/Restaurant 373 277 34,7% 81 91 -11,0% 454 368 23,4%
Transport/Lagring 255 270 -5,6% 68 80 -15,0% 323 350 -7,7%
Eiendom 107 133 -19,5% 117 115 1,7% 224 248 -9,7%
Tjenesteyting 688 571 20,5% 295 346 -14,7% 983 917 7,2%
Andre 354 306 15,7% 286 276 3,6% 640 582 10,0%
Totalt 3 720 3 332 11,6% 1 456 1 599 -8,9% 5 176 4 931 5,0%

Konkurser og tvangsavviklinger per fylke, året 2022

Hittil i år
Fylke Konkurser Tvangsoppløst Sum
Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr Jan 22-d.d. Jan 21-d.d. % Endr
Viken 915 873 4,8% 400 357 12,0% 1 315 1 230 6,9%
Oslo 689 620 11,1% 315 376 -16,2% 1004 996 0,8%
Innlandet 232 199 16,6% 61 95 -35,8% 293 294 -0,3%
Vestfold/Telemark 307 251 22,3% 107 112 -4,5% 414 363 14,0%
Agder 190 171 11,1% 53 73 -27,4% 243 244 -0,4%
Rogaland 307 252 21,8% 100 114 -12,3% 407 366 11,2%
Vestland 434 398 9,0% 169 189 -10,6% 603 587 2,7%
MøreogRomsdal 135 132 2,3% 47 47 0,0% 182 179 1,7%
Trøndelag 264 239 10,5% 93 112 -17,0% 357 351 1,7%
Nordland 123 98 25,5% 43 53 -18,9% 166 151 9,9%
Troms/Finnmark 124 96 29,2% 68 71 -4,2% 192 167 15,0%
Svalbard + Utland 3 3 0,0% 0 0 3 3 0,0%
Totalt 3 723 3 332 11,7% 1 456 1 599 -8,9% 5 179 4 931 5,0%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *