Konkurser tilbake til nivåer fra før pandemien

Ferske tall fra data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at mai 2023 blir nok en måned med økning i konkursene. Antall selskaper som ble erklært konkurs i forrige måned økte med 19,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

-Tallene nærmer seg nivåene vi så før pandemien, sier analytiker hos Dun & Bradstreet.

– Etter at vi i april opplevde at trenden falt for første gang i år, ble 392 bedrifter begjært konkurs i Norge i mai 2023. Det er en økning på 19,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det også er 6 prosentpoeng høyere enn økningen på 13,5 prosent i april 2023. Størst økning ser vi i jordbruk- skog- og fiskebransjen, med 250 prosent økning i antall konkurser sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år (januar til mai 2023) er antall konkurser opp 31 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Etter at vi i forrige måned så et relativt lavt antall konkurser, er vi i mai igjen et stykke over antall konkurser i årene etter pandemien, vi er likevel på noe lavere nivåer sammenlignet med årene før pandemien. Samtidig betyr jo det at vi totalt sett i perioden har hatt mindre konkurser. Sagt på en annen måte kan dette indikere at støtteordninger kan ha holdt en del selskaper kunstig i live under pandemien, sier Kari Mette Almskog hos Dun & Bradstreet.

113 prosent økning

Bransjedata viser jevnt over en økning i konkursene. Industribransjen følger tett etter jordbruk- skog- og fiskebransjen, med en økning på 113 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. På motsatt ende av skalaen finner vi eiendomsbransjen, som har hatt en reduksjon på 22 prosent sammenlignet med mai 2022. Hittil i år fortsetter detaljhandel og hotell- og restaurantbransjen å toppe listen over bransjene med flest konkurser, med henholdsvis 76 og 75 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Selv om vi opplever en signifikant økning i henholdsvis jordbruk- skog- og fiskebransjen samt industrien, så er det viktig å legge merke til at lave tall øker variasjonen både fra måned til måned og mellom fylkene, legger Almskog til, og fortsetter: Dette er bransjer som vanligvis opererer med lave marginer og høy konkurranse. Sterk kostnadsøkning kombinert med noe lavere etterspørsel fører til vanskeligere tider for flere.

Troms og Finnmark størst prosentvis økning

Geografisk data viser at i Norges mest befolkningsrike fylker, Oslo og Viken, stiger konkursene med henholdsvis 47 og 14 prosent. Troms og Finnmark har opplevd den prosentvis største økningen, med 71 prosent økning sammenlignet med mai 2022. I Nordland har man til tross for dette sett en reduksjon på 29 prosent, tett etterfulgt av Vestland som også har redusert tallene – her med 13 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Ser man på data for hittil i år, kommer Møre og Romsdal dårligst ut, med en 46 prosentvis økning i antall konkurser sammenlignet med fjoråret.

– Hittil i år ser vi at konkursene øker i alle fylker, men utvalgte fylker har hatt en reduksjon i mai 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. Det er samtidig viktig å ta høy variasjon i tallene med i regnestykket. Troms og Finnmark har hatt den prosentvis høyeste økningen ved å gå fra 7 til 12 konkurser, men Oslo har steget fra 57 i mai 2022 til 84 i mai 2023, kommenterer Kari Mette Almskog, analytiker hos Dun & Bradstreet til.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *