Joar Hagatun, Investeringsdirektør Kron (Foto: Tobias Østmoen)

Kron-kundene fosser til pengemarked

September fortsatte slik august sluttet, med sentralbanker som kappes om å sette opp renten for å bekjempe inflasjonstoget som skyller over verden.

Dette førte til svekket investorsentiment og store svingninger i aksje-, rente- og valutamarkedene. Verdensindeksen i amerikanske dollar falt med hele 9,3 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen på Oslo børs falt nesten 12 prosent, den svakeste septembermåneden siden finanskriseåret 2008. Kron-kundene forholdt seg forholdsvis rolig og fortsatte å holde seg til spareplanene sine med fondstegning på 173 millioner kroner i løpet av måneden. Det ble innløst aksje- og rentefond fond for 55 millioner kroner.

Svak norsk krone til unnsetning

Verdensindeksen sett med norske investorøyne i NOK klarte seg langt bedre med et fall på beskjedne 0,8 prosent i september. Historisk sett har den norske kronen ofte svekket seg i perioder med markedstrøbbel, noe som har bidratt til å dempe fallet i globale aksjer for norske investorer.

-Mange har det siste året anbefalt å bytte til valutasikrede indeksfond på bakgrunn av en relativt svak norsk krone. Den siste måneden er et eksempel på at det ikke nødvendigvis er lurt å fjerne støtdemperen når veien er ruglete. Dersom du har sittet med et valutasikret globalt indeksfond har du nå fått visket ut all avkastning siden november 2020, sier Joar Hagatun, Investeringsdirektør i Kron.

Pengemarkedsfond på topp

Akronymet TINA – «There is no alternative» – blir ofte benyttet for å forsvare dårlig avkastning i aksjemarkedet ved å påpeke at utsiktene i andre aktivaklasser er enda dårligere. Med rekordlave renter det siste tiåret har dette vært et velbrukt uttrykk for å fortsatt velge aksjefond fremfor rentefond.

-For første gang i Krons historie finner vi to pengemarkedsfond på månedstoppen. Med effektiv rente på opp mot 4 prosent har mange nå fått et attraktivt alternativ til både bankkonto og aksjer, uttaler Hagatun.

Videre påpeker han at «Med over 1,6 milliarder i bankinnskudd i norske banker har husholdningene nå en unik mulighet til å doble innskuddsrenten sin over natten. Bankene kommer til å fortsette å være trege med å øke innskuddsrenten i takt med boliglånsrenten, og da er det mye smartere å la bankene låne av deg gjennom pengemarkedsfond».

De to pengemarkedsfondene på topplisten, Alfred Berg Likviditet og KLP Pengemarked har nå en effektiv rente på henholdsvis 3,7 og 3,2 prosent. Effektiv rente er et uttrykk for fondets løpende avkastning, og kan ses på som en indikasjon på forventet avkastning neste 12 måneder.

Topp 10 kjøpte fond september

KLP Pengemarked

Kron Indeks Global

Alfred Berg Likviditet

KLP AksjeGlobal Indeks

DNB Global Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Alfred Berg Indeks

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret

KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *