– Norge trenger en psykemelding

Over 24 000 mennesker med psykiske helseproblemer har gjemt seg bak gardinene hjemme i sommer. Kunne noen av dem fått bedre hjelp? Ja, mener Fontenehus Norge, og lanserer forslaget om «psykemelding».

Fontenehusene i Norge setter søkelyset på at mange av de som blir sykemeldt med psykiske helseproblemer bør få bedre oppfølging enn i dag. Vi trenger en ny type sykemelding – en psykemelding, forteller Torhild Stimo, Daglig leder og politisk ansvarlig i Fontenehus Norge.

Et folkehelseproblem

En betydelig andel av den voksne befolkningen er i kontakt med helsetjenesten på grunn av sin psykiske helse hvert eneste år. Bare i første kvartal i år fikk nesten 95 000 legemeldt sykefravær med diagnoser innen psykiske lidelser.

Av disse kan vi anså at vel 26 prosent (24 000 mennesker) opplever å være helt isolert basert på NAVs sykefraværsstatistikk og en nøktern tolkning av undersøkelsen Loneliness in psychotic disorders and its association with cognitive function and symptom profile. Badcock JC et al. Schizophrenia Research 2015; 169(1): 268-273).

– Hvert år forsvinner mange mennesker inn i en sykemelding uten å komme ut igjen, fortsetter Stimo.

Forskning viser at en sykmelding uten innhold altfor ofte fører til lavere selvfølelse, isolasjon, gjeninnleggelser og økt fare for å bli værende utenfor arbeidslivet. – Hvert år forsvinner mange mennesker inn i en sykemelding uten å komme ut igjen, fortsetter Stimo.

I forbindelse med kampanjen har Fontenehus Norge utarbeidet rapporten Psykemeldt – hva nå?. Rapporten har samlet forskning som viser hvor skadelig og utbredt isolasjon er for psykisk syke som blir gående for lenge alene uten hjelp, meningsfullt livsinnhold og menneskelig kontakt.

– Vårt forslag er at psykemelding skal være et alternativ for leger å henvise pasienten til. Innholdet i en psykemelding kan for eksempel være en resept på arenaer som tilbyr meningsfylt innhold i hverdagen og sosial kontakt. Mange gode tilbud finnes allerede, og kan både videreutvikles og oppskaleres. De 22 fontenehusene i Norge er frivillige arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseproblemer, og er bare ett eksempel. Frivillighetssentralene, Pitstop, Fretex og Kirkens Bymisjon er andre, sier Stimo.

Vindusaksjonen

Den 12. august arrangerer Fontenehus Norge en aksjon for å belyse og støtte de som sliter med psykiske plager og ikke får god nok oppfølging av helsevesenet. Aksjonen visualiserer nøyaktig hvor mange det faktisk er som opplever isolasjon som følge av sykemelding uten innhold. Aksjonen, som er utarbeidet i samarbeid med reklamebyrået Anorak, innebærer å få folk til å henge opp gardiner i vinduene sine ut mot gata. Gardinene er designet med tekst som skal få fram budskapet rundt hvor mange som isolerer seg og strever psykisk i Oslo.

En rekke kjente profiler støtter kampanjen ved å henge opp rullegardiner i sine vinduer, blant annet Else Kåss Furuset, Linnéa Myhre, Atle Antonsen, Trygve Skaug, Maria Mena, Solveig Kloppen og Kaveh Rashidi.

– Vi mener at fastlegene må få mulighet til å skrive ut resept på mer enn medisiner, en psykemelding. Nærmere bestemt resept på fellesskap, som gir tilhørighet og mening med tilfriskende effekt for den psykemeldte, for å motvirke at hen isolerer seg, avslutter Stimo.

Markeringer over hele landet

Fontenehus over hele landet markerer kampanjen lokalt ved å henge opp plakater i vinduene sine med tall som viser hvor mange som lever i isolasjon i deres kommune. Under finnes en liste over alle Fontenehusene i Norge.

 Les rapporten her: https://psykemelding.com/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *